Gå direkte til innhold
 

Hospitering ved Forskningsrådets Brusselkontor

Ledig hospitantstilling ved vårt kontor i Brussel for deg som er interessert i EUs forsknings- og innovasjonsarbeid og har erfaring fra internasjonalt forskningssamarbeid.

Forskningsrådets Brusselkontor samarbeider med Innovasjon Norge og Senter for internasjonalisering av utdanning, og utgjør tilsammen Kunnskapskontoret (NorCore). 
 

Forskningsrådet opprettet i 2012 en ordning for hospitering ved vårt  Brusselkontor. Ordningen kan søkes av ansatte ved norske offentlige og private universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter, samt ansatte i Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA).

Det kan nå søkes om hospitering ved Forskningsrådets Brusselkontor våren 2018.

Søknadsfrist: 8. mars 2018

Vi tilbyr
Som hospitant hos oss kan du opparbeide deg kunnskap og innsikt om forskning i EU og andre institusjoner som er representert i Brussel, samt få verdifull innsikt i utviklingen av Horisont 2020 og prosessen fram mot neste rammeprogram. Du vil innenfor rammen av Kunnskapskontoret, arbeide sammen med kolleger fra Innovasjon Norge og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). Du blir også en del av et internasjonalt kontorfellesskap med kollegaer fra sveitsiske SwissCore.

Oppgaver
Arbeidsoppgavene består hovedsakelig av informasjonsinnhenting og rapportering fra seminarer, konferanser og arbeidsgruppemøter i IGLO (Informal Group og Liason Offices). I tillegg vil hospitanten delta i kontorets generelle aktiviteter, med særlig vekt på oppfølging av grupper som kommer fra Norge, arbeid med nyhetsbrev, informasjonsformidling etc.

50 prosent av arbeidstiden kan benyttes til prosjekter/opplegg i regi av egen arbeidsgiver. 

Krav til kandidater 
Kandidatene må
• kjenne til og ha erfaring fra arbeid med EUs rammeprogram for forskning og innovasjon eller tilsvarende internasjonalt forskningssamarbeid.
• beherske engelsk godt, både skriftlig og muntlig.

Søknad
Elektronisk søknad sendes til Forskningsrådets Brusselkontor v/leder av kontoret. Søknaden skal inneholde kandidatens CV og en nærmere beskrivelse av kandidatens motivasjon og forventninger til oppholdet. Planene for eget prosjekt / opplegg i regi av egen arbeidsgiver skal fremgå av søknaden.

Det legges stor vekt på hvilken merverdi oppholdet skal gi søker og egen arbeidsgiver, og hvordan oppholdet vil bidra til egen organisasjons mobilisering og deltakelse i Horisont 2020. Søknaden må angi ønsket startdato og varighet på hospitantoppholdet.

Praktiske forhold
Forskningsrådet bevilger en engangssum på kr 250.000 pr hospitant pr semester. Alle øvrige kostnader ved hospitantoppholdet dekkes av hospitantens arbeidsgiver. Hvis varigheten på hospitantoppholdet er kortere enn 4 mnd vil engangssummen bli redusert forholdsmessig.

Søker må innhente erklæring fra sin arbeidsgiver om dekning av aktuelle kostnader og permisjon fra nåværende stilling dersom vedkommende får tilbud om opphold som hospitant ved Forskningsrådets Brusselkontor.
 

Kontakt 
Interesserte bes ta kontakt med Tor Ivar Eikaas
Research Council Norway Brussels Office
NorCore
Rue du Trône 98, 1050 Brussels
Mob: +47 926 04 524
tie@rcn.no

Mer informasjon om vårt Brusselkontor.

Skrevet av:
Hilde Totland Harket Spesialrådgiver htha@forskningsradet.no
Publisert:
04.04.2017
Sist oppdatert:
19.02.2018