Gå direkte til innhold
 

Havforskningskontor etablert i Brussel

JPI Oceans’ nyåpnede kontor i Brussel kan bli et knutepunkt for aktiv dialog og samarbeid mellom medlemslandene i det europeiske programsamarbeidet for marin og maritim forskning.

Arvid Hallén ved åpningen Arvid Hallen var vertskap ved åpningen av JPI Oceans kontor i Brussel (Foto: Vivian Hertz) – Jeg både håper og forventer at sekretariatet for JPI Oceans vil bidra til at disse lokalene vil bli det naturlige samlingspunktet i Brussel for politikk og forvaltning, forskning og teknologiutvikling på det marine og maritime området, sa Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén ved den offisielle åpningen 9. oktober.

JPI Oceans, eller Joint Programming Initiativ on Healthy and Productive Seas and Oceans, er den første av de felleseuropeiske programsatsingene som får egne kontorlokaler i Brussel.

– Åpningen av lokalene er derfor en milepæl ikke bare for JPI Oceans, men for utviklingen av hele det europeiske forskningsområdet, sa Arvid Hallén.

Stort ansvar

Selve åpningen ble utført med symbolsk snorklipping av statssekretær Kristine Gramstad fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Kristine Gramstad i Brussel Kristine Gramstad, FKD, klippet snor og foretok den offisielle åpningen av de nye kontorlokalene. (Foto: Vivian Hertz)

– JPI Oceans er viktig for kystnasjonen Norges som er svært avhengig av havet. Og som et lite land er vi avhengig av forskningssamarbeid utover nasjonale grenser. Havets potensial for å løse globale utfordringer knyttet til miljø, mat fornybar energi, innebærer også et stort ansvar. Derfor må vi basere forvaltningen av havet på solid forskningsbasert kunnskap, sa Kristine Gramstad.

Hun la vekt på at vi må styrke vår forståelse av kompleksiteten i havsystemene og viste til de marine ressursenes sårbarhet for klimaendringer som leder til havforsuring og temperaturøkning i havet.

– Det er nylig publisert en artikkel i tidsskriftet Nature som viser at fisken blir mindre når havtemperaturen stiger og oksygeninnholdet i havet reduseres. Utviklingen i sjømatindustrien er avhengig av kontinuerlig forskning som grunnlag for kunnskapsbasert forvaltning, påpekte Gramstad.

Styrket samarbeid 

Blant de mange talerne som alle påpekte behovet for å styrke det marine og maritime forskningssamarbeidet i Europa, var både Atle Leikvoll, Norges ambassadør til EU, og Kari Balke Øiseth fra Kunnskaps- og forskningsdepartementet.

John Bell, DG Research and Innovation John Bell ser fram til samarbeid mellom JPI Oceans og EU-kommisjonen. (Foto: Vivian Hertz) Kontoret for JPI Oceans ble også ønsket velkommen av den europeiske kommisjonen. Ifølge John Bell som leder kabinettet for DG Research and Innovation, er de nye lokalene et uttrykk for sterkt engasjement blant medlemslandene i JPI-en.

– Jeg håper dette er begynnelsen på en sterk samarbeidsprosess mellom de involverte landene og kommisjonen, slik at vi sammen kan sikre en blomstrende europeisk marin og maritim økonomi og sunne hav, sa John Bell.

Internasjonalt sekretariat

Norge tok i 2010 sammen med Belgia og Spania initiativet til en JPI på dette feltet som nå har 17 aktive medlemsland. Sekretariatet i Brussel med ni ansatte fra seks ulike land organiseres fra Norge, med bidrag også fra Flanders Marine institute i Belgia.

Foto: Vivian Hertz Kathrine Angell-Hansen i dialog med John Bell og Patricia Reilly fra DG RTD (Foto: Vivian Hertz)
Konkylieorkester Et belgisk ensemble sto for det musikalsk innslaget med instrumenter fra havet. (Foto: Vivian Hertz)  

Skrevet av:
Anne Ditlefsen Seniorrådgiver 22 03 71 54 adi@forskningsradet.no
 

Legg igjen en kommentar


Captchabilde

 
Publisert:
11.10.2012
Sist oppdatert:
12.10.2012