Gå direkte til innhold
 

Har du tenkt å søke EU-midler er tidspunktet nå

Siste del av arbeidsprogrammet til Horisont 2020 lanseres i disse dager. Det lyses ut midler for de tre gjenværende årene som tilsvarer nærmere 30 milliarder euro. Forskningsrådet oppfordrer norske aktører til å utnytte de store mulighetene, og delta på høstens arbeidsmøter rundt i landet.

I det nye arbeidsprogrammet vil norske forskere finne mange områder der de har god mulighet for å nå gjennom med sine søknader, sier John-Arne Røttingen. (Foto: Sindre Mekjan, Forskningsrådet) - Det nye arbeidsprogrammet gjenspeiler mange av temaene som er relevante for Norge. Det vil med andre ord si at norske aktører vil finne mange områder der de har god mulighet for å nå gjennom med sine søknader, sier Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen.

Nå inviterer Forskningsrådet og øvrig virkemiddelapparat, til arbeidsmøter rundt i landet om det nye arbeidsprogrammet. Dette er det andre og siste arbeidsprogrammet i Horisont 2020 og vil vare fra 2018 til 2020.

- Det er institusjonene og aktørene selv som må bestemme hva de ønsker å søke på, men vi håper å avdekke gode prosjektforslag til EU allerede under de kommende møtene, uttaler Røttingen.

Det blir møter i alle de store universitetsbyene høsten 2017. Først ut er NTNU og Sintef i Trondheim med nærmere 300 påmeldte.
 

Mye hjelp å få i søknadsprosessen

Forskningsrådet har en rekke tiltak som kan hjelpe norske søkere på veien til et godt prosjektforslag. Vårt team med nasjonale kontaktpersoner (NCP) innenfor hvert tema i Horisont 2020 bistår med informasjon i søknadsprosessen. Vår kursportefølje "The Path to EU Excellence" tilbyr gratis kurs i alle faser av søknadsprosessen. 

Forskningsrådet tilbyr også økonomisk støtte slik at du kan finne utenlandske forskningspartnere og utvide nettverket ditt. Mer om disse økonomiske støtteordningene.

I Norge har vi et godt utbygd EU-rådgiverapparat ved de fleste forskningsinstitusjonene som veileder forskerne i prosessen med en EU-søknad.
For potensielle norske søkere som ikke har slik rådgivningstjeneste, som i næringslivet og offentlig sektor, tilbyr vi gratis ekstern konsulenthjelp.

EUs hovedprioriteringer for de siste tre årene av Horisont 2020

  1. Økte inverteringer i forskning og innovasjon for bærekraftig utvikling og klima. Fokusområder vil være klima og sirklulærøkonomi.
  2. Integrere digitalisering i industrielle teknologier og i samfunnsutfordringene.
  3. Styrket internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid.
  4. Samfunnsmessig motstandskraft. Sikkerhetsutfordringer knyttet til terrorisme, informasjonssikkerhet og naturkatastrofer.
  5. Markedsskapende innovasjon. Etablering av en pilot for Det europeiske innovasjonsrådet (EIC).

Kommisjonen publiserer utkast til arbeidsprogram for 2018-2020 fortløpende her:

Horisont 2020
  • Så langt er om lag 45 prosent av midlene i Horisont 2020 delt ut
  • De resterende prosentene lyses nå ut
  • Totalt er 120 000 søknader er behandlet og 14 300 har mottatt finansiering
  • 668 norske prosjekter av 4642 søknader har fått finansiering på til sammen 3, 9 milliarder kroner

 

Skrevet av:
Hilde Totland Harket Spesialrådgiver htha@forskningsradet.no
Publisert:
10.10.2017
Sist oppdatert:
02.11.2017