Gå direkte til innhold
 

Evaluering av Latin-Amerika programmet:

Har bygget Latin-Amerika-kunnskap i Norge

Forskningsrådets Latin-Amerika program er i sluttfasen og har nylig blitt evaluert. Evalueringen konkluderer med at programmet har oppnådd målet om å øke kunnskap om Latin-Amerika i Norge ved å støtte forskning av høy kvalitet.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Evalueringen viser at programmet har skapt en god base for forskning om Latin-Amerika i Norge og at miljøene er bærekraftige etter ti år med støtte fra programmet. Programmet styrket forskningsnettverk både i Norge og med Latin-Amerika.

Videre avdekker evalueringen at prosjektene har kommunisert godt med relevante brukergrupper.  Ved å støtte forskningsnettverket NorLARnet har programmet bidratt til å øke kunnskap om Latin-Amerika i Norge.  Det anbefales at NorLARnet opprettholdes slik at forskerne har en arena for interaksjon etter at forskningsprogrammet legges ned.

Dersom programmet skal videreføres i framtiden anbefaler evalueringen en klarere sammenheng mellom mål, resultater og effekter. Det bør også legges større vekt på hvem målgruppene for programmet og dets resultater skal være.

Evalueringen er gjennomført av Technopolis Group, og både tidligere og nåværende prosjektledere har bidratt i evalueringen.

Fakta om Latin-Amerikaprogrammet
Programmet har hatt en avgrenset periode på nesten ti år fra 2008 til 2017 og har finansiert 70 prosjekter. Budsjett har vært på 175 millioner kroner i løpet av perioden.  Midlene har kommet fra Utenriksdepartementet.

Hovedmålet med programmet har vært å øke kunnskapen om Latin-Amerika i Norge gjennom støtte av til forskning.

Evalueringen av Latin-Amerika programmet PDF - 3,3 MB

 

Skrevet av:
Siv Haugan Seniorrådgiver +47 22 03 73 53 sh@forskningsradet.no
Publisert:
19.02.2018
Sist oppdatert:
15.03.2018