Gå direkte til innhold
 

Forskningsrådets innovasjonspris 2010:

Gir Synne (8) en stemme

Abilia AS får Forskningsrådets innovasjonspris for å gjøre åtte år gamle Synne i stand til å delta i samfunnet.

Forskningsrådets innovasjonspris blir delt ut under Forskningens festaften. Tredjeklassingen Synne mottar prisen på vegne av Abilia. Forskningsrådets innovasjonspris blir delt ut under Forskningens festaften. Tredjeklassingen Synne mottar prisen på vegne av Abilia. (Foto: Abilia AS) Åtte år gamle Synne har cerebral parese. Hun kan kun bevege armene og har vanskeligheter med å snakke. Dette har gjort det svært vanskelig å gi uttrykk for hva hun tenker. Men takket være Abilia-produktet Rolltalk kan hun uttrykke seg med tale og delta selvstendig i aktiviteter på skolen og i fritiden.

Rolltalk har en berøringsskjerm som Synne kan styre ved å berøre forskjellige deler av skjermen. Maskinen sier det Synne ber den om og fungerer på den måten som hennes stemme. Rolltalk gir også mulighet for å styre og justere rullestolen, sende SMS og e-post og styre TV, leker og annet utstyr.

– Vi vil bli verdensledende på hjelpemidler for kognisjon, kommunikasjon og omgivelseskontroll, sier daglig leder i Abilia AS, Bjørn Arntzen. Bedriften er allerede størst på IT-hjelpemidler til funksjonshemmede i Norden og kanskje også Europa.

Fornøyde prisvinnere. Fra venstre: Terje Myhre, Øystein Johnsen, Bjørn Arntzen, _3Fru Paulsen_3 og Kathrine Holter. Fornøyde prisvinnere. Fra venstre: Terje Myhre, Øystein Johnsen, Bjørn Arntzen, _3Fru Paulsen_3 og Kathrine Holter. (Foto: Andreas B. Johansen) Kreativ direktør Øystein Johnsen forteller at Rolltalk allerede brukes av 2000 mennesker, mange av dem er norske skoleelever med funksjonsnedsettelser.

– Hele første- og andreklassepensumet er fra årets skolestart tilgjengelig på Rolltalk. På den måten kan brukerne delta i undervisning sammen med andre barn, sier han.

– For brukerne våre er det veldig viktig å vise at de kan tenke og forstå. De er helt avhengige av det for å kunne være en del av samfunnet. Grunntanken bak alt vi holder på med er at vi ønsker å gjøre brukerne i stand til å endre rolle fra tilskuer til deltaker, forteller Johnsen.

Soleklar vinner
Vinneren av Forskningsrådets innovasjonspris kåres av et panel bestående av omtrent 2 000 norske bedriftsledere. I konkurranse med bedrifter innenfor søppelsortering, lydteknologi, havbruk og boreteknikk mottok Abilia hele 34,4 prosent av stemmene. Tidligere vinnere av prisen er REC, Bionor Immuno og DiaGenic.

Abilia AS utvikler sine produkter i tett samarbeid med sluttbrukerne. Abilia AS utvikler sine produkter i tett samarbeid med sluttbrukerne. (Foto: Abilia AS) – Årets vinner er et strålende eksempel på hvordan forskning bidrar til å gjøre livet bedre for mange. I tillegg til at Abilias produkter har stor samfunnsnytte, tjener bedriften også penger, sier fungerende divisjonsdirektør Eirik Normann i Forskningsrådets Divisjon for innovasjon.

– Abilia jobber med ekstremversjonen av sluttbrukerdrevet innovasjon. Denne typen innovasjon kommer til å bli stadig viktig i årene som kommer med de utfordringene vi vil oppleve for eksempel med en stadig større prosentandel eldre i befolkningen, sier han.

Abilia har vist stor innovasjonsevne gjennom flere år og har blant annet konstruert verdens første øyestyrte kjøresystem for rullestoler. Bedriften deltok også i utviklingen av verdens første tankestyrte kjøresystem for rullestoler sammen med blant annet Brown University og Massachusetts General Hospital i Boston. Da Microsoft-sjef Bill Gates i 2004 fikk demonstrert programvaren i Rolltalk, utbrøt han:

– This is the best example of the magic of software I have ever seen.

Ideologi og butikk
Abilia AS ble til i 2009 da Falck Igel og Gewa AB slo seg sammen.

– Samtlige gründere har hatt et ideologisk utgangspunkt for å starte opp disse bedriftene. Men Abilia i dag er ikke et rent ideologisk selskap. Vi har nesten 100 ansatte og omsetter for omtrent 150 millioner kroner i året, sier Arntzen. Bedriften eies av MedCap som investerer i bedrifter innenfor Life Science-området. MedCap er notert på børsen First North Premier i Sverige.

Daglig leder Bjørn Arntzen (t.h.) får en demonstrasjon av servicetekniker Dennis Reuterdal. Daglig leder Bjørn Arntzen (t.h.) får en demonstrasjon av servicetekniker Dennis Reuterdal. (Foto: Andreas B. Johansen) Eierne er som eiere flest opptatt av stabil drift og økonomisk inntjening. Derfor satser de tungt på forskning og utvikling. Utviklingsstaben består av 17 personer. I tillegg har mange ansatte spesialistbakgrunn som ergoterapeuter eller spesialpedagoger og bidrar sterkt i produktutviklingen.

– Men den viktigste gruppen i utvikling av våre produkter er sluttbrukerne. Vi inkluderer brukergrupper som tradisjonelt har vært vanskelig å ha med i produktutviklingsprosesser, slik at produktene kan skreddersys for dem. Etter hvert som vi klarer å sette disse gruppene i stand til å kommunisere bedre, får vi stadig mer og bedre tilbakemelding på hva som er deres behov, forteller Øystein Johnsen.

Store planer for fremtiden
De to viktigste produktene i porteføljen er talemaskinen Rolltalk og planleggingsverktøyene i MEMO-serien som hjelper personer med kognisjonsproblemer. Sistnevnte kan også bli et viktig produkt i fremtiden. Den såkalte eldrebølgen vil nemlig resultere i store grupper med behov for hjelp til å strukturere hverdagen sin. MEMOplanner har et meget enkelt brukergrensesnitt og gjør personer med hukommelsesproblemer i stand til å planlegge hverdagen sin på egenhånd eller i samarbeid med andre.

– Vi ønsker at våre hjelpemidler skal gjøre eldre i stand til å bo hjemme lenger hvis de ønsker det. Sykehjemsplasser er dyrt og gjør de gamle avhengige av hjelp. Hvis vi kan hjelpe brukerne til å hjelpe seg selv, vil de få økt livskvalitet – samtidig som samfunnet kan spare mye penger, forteller Øystein Johnsen. I tillegg til MEMO-serien utvikler Abilia blant annet fallsensorer og automatisk belysning som kan være viktige hjelpemidler for eldre som ønsker å bo hjemme.

MEMO-serien kan gjøre eldre i stand til å bo hjemme og planlegge hverdagen sin bedre. Her vises kalenderen, en av mange funksjoner i MEMOplanner. MEMO-serien kan gjøre eldre i stand til å bo hjemme og planlegge hverdagen sin bedre. Her vises kalenderen, en av mange funksjoner i MEMOplanner. (Foto: Abilia AS)

Støtte ga stabil virksomhet
Abilia finansierer i dag sin egen forsknings- og utviklingsaktivitet.

– Men for å komme dit har vi vært avhengig av offentlig støtte, sier Bjørn Arntzen. Bedriften har mottatt midler fra Forskningsrådets program IT for funksjonshemmede (IT-Funk) og har i tillegg SkatteFUNN-støtte.

Arntzen bedyrer at Abilia vil fortsette sitt utviklingsarbeid – både for å møte kommende samfunnsproblemer knyttet til endring i demografi, men også for å kunne tilby personer med funksjonsnedsettelser stadig bedre liv.

For åtte år gamle Synne er antakelig ikke Abilias mål om store markedsandeler så viktig. Men innovasjoner som gir bedre hjelpemidler er for henne synonymt med et bedre liv. Enten de er tuftet på ideologiske gründere eller resultat av investorers ønske om inntjening. 

Skrevet av:

Kommentarer

Berit Poulsen: Visitator
11.10.2010
Hej, jeg er selv stødt på Rolltalk et par gange i mit arbejde med at vurdere hvorvidt en borger er berettiget til et kommunikationshjælpemiddel. Jeg synes den udemærker sig ved at kunne så meget sms, netadgang, mail, kommunikation m.m. En komplet løsning på et komplekst problem.
Gratulere med prisudnævnelsen.

Venlig hilsen Berit Poulsen, Denmark
 

Legg igjen en kommentar


Captchabilde

 
Publisert:
28.09.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016