Gå direkte til innhold
 

Første store tildeling i forsknings- og innovasjonsprogram for kommunene

Åtte nye prosjekter som ledes av kommuner har fått tildelt midler gjennom programmet FORKOMMUNE. Dette er første store tildeling i programmet som skal gjøre kommunene bedre rustet til å møte framtidens utfordringer.

De åtte nye prosjektene er de første innovasjonsprosjektene i programmet som skal bidra til forskningsstøttet innovasjon i kommunesektoren. Her er prosjektene som har fått tildeling:

Prosjekt Prosjekttittel Kommmune
285234 Kommunen som pådriver for alternative boligløsninger Bergen kommune
284848 Helsefremmande samarbeid for å styrke arbeidsdeltaking Vinje kommune
285511 Verktøy for beslutningsstøtte og driftsoptimalisering av vannverk med mambranrensing Overhalla kommune
285117 Vanskelig bosettbare - Innovasjon i samhandling, bolig og tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblematikk

Oslo kommune Bydel Alna

284931 Innovativ forvaltning av luft og miljø i norske kommuner Oslo kommune
​Bymiljøetaten
285587 Et sted å være ung: Metoder og rammeverk for innovativ medvirkning ved etablering av ungdomsalternativ i nærmiljøet Oslo kommune
​Bydel Østensjø
285542 SMED: Smartere innovasjon med digital transformasjon av innovative anskaffelser Trøndelag fylkeskommune
285207 ADAPTVURDER: Adaptive vurderingsverktøy for bedre læring Oslo kommune
Utdanningsetaten

 

Stor konkurranse
Vi fikk 78 søknader til denne utlysningen, og disse søkte om til sammen omtrent 474 millioner kroner. Den økonomiske rammen for denne utlysningen var 50 millioner så det var veldig stor konkurranse. Alle prosjektene er vurdert av ekspertpanel, og mange har fått svært gode vurderinger av panelene.  

- I tillegg til vurderingene fra fagekspertene la programstyret vekt på hvordan prosjektene vil bidra til å løse behov og utfordringer i kommunesektoren, at prosjekter med ulike tema skulle støttes og om prosjektene hadde partnere fra flere kommuner. Mange gode og spennende prosjekter ble avslått fordi det ikke var nok midler sier programkoordinator Marte-Eline Stryken.

Nye muligheter i høst
Forskningsrådet lyser i høst ut 125 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor, og programmene HELSEVEL , FINNUT, TRANSPORT og FORKOMMUNE går sammen om utlysningen. Søkere som ønsker det, kan sende inn en skisse som en del av søknadsprosessen innen 30. august. Les mer her

Fristen for fullstendig søknad er 10. oktober.

Det ble i 2017 gitt støtte til 33 forprosjekter, disse finnes her.

Skal styrke kommunenes innovasjonsevne
Hovedmålet til FORKOMMUNE-programmet er å utløse forskningsstøttet innovasjon i kommunesektoren og styrke kommunenes innovasjonskapasitet og innovasjonsevne.

Programmet skal utvikle kunnskap og forståelse for innovasjonsbetingelsene i kommunesektoren og bygge et bedre kunnskapssystem for kommunal innovasjon.

FORKOMMUNE er særlig opptatt av hvordan kommunesektoren skal kunne ivareta sitt omfattende oppdrag i lys av de store samfunnsutfordringene.

Målet er at samfunnets kunnskapsressurser skal komme bedre til nytte for hele kommunesektoren og bidra til kommunenes innovasjonsarbeid både på kort og lang sikt.

Skrevet av:
Siv Haugan Seniorrådgiver +47 22 03 73 53 sh@forskningsradet.no
Publisert:
23.08.2018
Sist oppdatert:
04.09.2018