Gå direkte til innhold
 

Forskningsrådet deler ut tre priser i dag

Priser til verdensledende forsker på indre stemmer, turboformidler med maratonforelesning, og gründerbedriften som vil endre linefiskenæringen og gjøre det lettere for deg å få fisk til sommeren.

Forskningsrådets pris for fremragende forskning, Møbiusprisen, går i år til professor Kenneth Hugdahl. Årets formidlingspris er tildelt professor Frank Aarebrot, og Forskningsrådets innovasjonspris går til bedriften Polybait.

De tre prisvinnerne: Frank Aarebrot, Kenneth Hugdahl og Svein Kvalvik fra bedriften Polybait A/S. (Foto: Jarle Vines/Eivind Senneset, UiB/Privat)

Norsk hjerneforsker i toppklasse

Professor Kenneth Hugdahl ved Universitetet i Bergen får Forskningsrådets pris for fremragende forskning, Møbius-prisen, for sin banebrytende forskning på hjernen.

Hugdahl, som leder forskergruppen ”fMRI - functional Magnetic Resonance Imaging” ved Universitetet i Bergen, forsker på fenomenet 'å høre stemmer', et vanlig symptom ved schizofreni. Forskningen hans har gitt økt innsikt i hvordan hjernen registrerer, bearbeider og tolker sanseinntrykk, og har gitt oss ny og bedre forståelse av schizofreni.

To oppdagelser de siste årene har plassert Hugdahl og hans gruppe ettertrykkelig på den internasjonale radaren: For det første viste Hugdahl og hans gruppe at hørselshallusinasjoner oppstår i et spesielt område av hjernen – i øvre del av venstre tinninglapp. I tillegg oppdaget gruppen at når schizofrene opplever at de ikke kan undertrykke de indre stemmene, henger dette sammen med nervecellenes aktivitet i fremre delen av hjernen - frontallappen. Hugdahl har vist at ved å trene pasienter på å utestenge reelle lyder fra ett og ett øre, kan de også lære å fortrenge de indre stemmene. 

Kenneth Hugdahl mottok det prestisjetunge stipendet ERC Advanced Grant i 2010 for sin forskning. Han er en sentral forsker ved Senter for forskning på mentale lidelser som er et Senter for fremragende forskning (SFF) ledet av Universitetet i Oslo.

- Årets Møbius er en verdensledende forsker og en utpreget miljøbygger, heter det i juryens begrunnelse.

Kenneth Hugdahl er psykolog, men kobler ulike fagdisipliner sammen og har en bred, nevrobiologisk innfallsvinkel til sitt forskningsfelt. Han er kjent for sin evne til å etablere forskningssamarbeid på tvers av fagdisipliner og landegrenser, og for sin evne til å bygge sterke, tverrfaglige miljøer.

Kunnskapsministeren gratulerer

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er blant dem som gratulerer Hugdahl med Møbiusprisen:

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen gratulerer. Her sammen med næringsminister Monica Mæland, som deler ut prisene på et arrangement den 3. november. Foto: Geir Aas.

- Kenneth Hugdahl er en forsker i verdensklasse, og et eksempel på at Norge kan lykkes med å bygge verdensledende forskningsmiljøer med hardt arbeid og langsiktig, målrettet innsats. I langtidsplanen for forskning og høyere utdanning har Regjeringen varslet at vi vil trappe opp innsatsen for å få flere verdensledende miljøer i Norge – da er det nettopp forskermiljøer som det Kenneth Hugdahl har bygget opp vi har i tankene: høy kvalitet i forskningen, moderne utstyr og et miljø som tiltrekker seg de beste talentene, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Prisen "Årets Møbius" er på 1 million kroner.

Formidler med imponerende gjennomslagskraft

Professor Frank Aarebrot er tildelt Forskningsrådets formidlingspris for 2014.

- Engasjert og uredd, tydelig og klar i all sin kommunikasjon og med en imponerende gjennomslagskraft, lyder karakteristikken fra juryen, som pekte ut Frank Aarebrot som soleklar vinner av årets formidlingspris.

Årets vinner av formidlingsprisen har evnet å skape engasjement og oppmerksomhet, ikke bare om sitt eget fagfelt, men også om samfunnsspørsmål generelt, skriver juryen i sin begrunnelse.

Frank Aarebrot har i en årrekke holdt høyt tempo som forskningsformidler. Han er et yndet intervjuobjekt for journalister, kanskje den professoren på Universitetet i Bergen som har størst oppmøte på forelesningene sine, og den eneste statsviteren i Norge med yrkesskade, i følge NRK. I februar i år hevet han listen for forskningsformidling et hakk høyere med maratonforelesningen 'Norgeshistorien på 200 minutter, som ble direktesendt på NRK2. 

Hele 230 000 seere fulgte sendingen på NRK2, og under sendingen kom det inn 5000 Twitter-meldinger fra begeistrede seere. Blant dem som hyllet professoren for innsatsen var kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som tvitret ‘The Frank er strålende på foredrag, pausene er ubetalelige’.

Det var ni kandidater til årets formidlingspris. Prisen er på 250 000 kroner. Formålet med Forskningsrådets formidlingspris er å belønne og stimulere til formidling av egen forskning overfor et bredt publikum.

Gründer vil revolusjonere linefisket

Innovasjonsprisen for 2014 går til Tromsø-bedriften Polybait A/S som har utviklet et kunstig agn for fritidsfiske, teinefiske og linefiske. Det kunstige agnet erstatter bruk av fisk som agn og vil bidra til å gjøre fiskerinæringen mer bærekraftig.

I samarbeid med blant annet forskningsinstitusjonene Nofima og Sintef, har den lille bedriften utviklet et kunstig agn fremstilt av restavfall fra fiskeforedlingsindustrien. Agnet består av luktestoffer i form av aminosyrer og et biologisk nedbrytbart bindemiddel. Gjennom atferdsstudier har bedriften funnet frem til tre typer luktestoff som tiltrekker seg ulike fiskearter på flere hundremeters avstand. Vil du fiske torsk, bruker du agnet som er beregnet på torsk og som tiltrekker seg torsk. Vil du ha kveite, ørret, laks eller røye, bruker du et annet agn.

Innovasjonen er det første vitenskapelig dokumenterte sportsfiskeagnet på verdensmarkedet. Agn til teinefiske er også kommersialisert. Nå har bedriften ambisjoner om å nå internasjonale markeder også for næringsaktører som driver profesjonelt linefiske. 

Erstatter matfisk med kunstig agn

Det kunstige agnet erstatter bruken av matfisk som agn. Det kunstige agnet løser seg opp etter hvert, og dermed kan man unngå såkalt "spøkelsesfiske" som skjer når liner sliter seg og blir liggende i sjøen med agn på og fange fisk. I tillegg vil det nye agnet føre til at man kan fiske etter den fisken man vil. Innovasjonen fra Polybait vil ha samfunnsøkonomisk og miljømessig gevinst i et bærekraftperspektiv. Bedriften har fått støtte fra Forskningsrådet gjennom virkemidlene Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA), SkatteFUNN og Regionale forskningsfond.

- Årets vinner av Innovasjonsprisen er en liten og ung bedrift med en spenstig forretningsplan.  Forskningsrådet er imponert over en drivende gründer som samarbeider med norske forskningsmiljøer for å nå sine mål, heter det i juryens begrunnelse.

Forskningsrådets innovasjonspris går til en bedrift eller offentlig virksomhet som har vist fremragende evne til å ta i bruk forskningsresultater og på denne måten skape innovasjon. Polybait, ved gründeren Svein Kvalvik, får innovasjonsprisen for bedriftens ambisjon og potensial når det gjelder å koble forskning, innovasjon og bærekraft.

Forskningsrådets innovasjonspris deles ut en gang i året. Prisen er på 500 000 kroner.

Skrevet av:
Synnøve Bolstad Spesialrådgiver +47 22 03 75 21 sbo@forskningsradet.no
Publisert:
02.11.2014
Sist oppdatert:
25.01.2017