Gå direkte til innhold
 

Forskningsrådets priser til Harald Stenmark, Borregaard og Anine Kierulf

Kreftforsker Harald Stenmark er tildelt Forskningsrådets pris for fremragende forskning. Samtidig er Borregaard vinner av Innovasjonsprisen 2015, og forsker og jurist Anine Kierulf får årets formidlingspris.

Professor Harald Stenmark får Forskningsrådets pris for fremragende forskning. (Foto: Universitetet i Oslo) Det er en av Norges fremste kreftforskere som med dette får Forskningsrådets pris for fremragende forskning, Årets Møbius 2015. Stenmark har gjort viktige oppdagelser om regulering av cellevekst og celledeling, mekanismer for å ta opp og transportere proteiner i celler og hvordan signaliseringsprosesser i cellen henger sammen med disse prosessene. Prisvinneren har også bidratt vesentlig til forståelsen av nedbrytningsprosessene i cellene.

– Harald Stenmark har i mange år vært en av de internasjonalt ledende forskerne innenfor disse svært kompetitive områdene. Han er også en miljøbygger som har etablert fruktbart samarbeid på høyt nivå lokalt, nasjonalt og internasjonalt, skriver juryen i sin begrunnelse. Juryen har også lagt vekt på at Harald Stenmark er en leder som tar vare på unge talenter og understøtter utviklingen av deres karriere.

Harald Stenmark er professor ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo og har en bistilling som professor ved Det medisinske fakultet, NTNU. Han er også leder for Senter for kreftbiomedisin, et senter for fremragende forskning ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus.

– Stenmark har gjort funn som kan endre forståelsen av hvordan celledeling reguleres. Resultatene kan bli viktige for behandling av kreft og andre sykdommer. Han får også prisen fordi han er en miljøbygger. Han har bygget opp et verdensledende forskningsmiljø ved Senter for kreftbiomedisin, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Forskningsrådets pris for fremragende forskning, Årets Møbius, er på 1 million kroner.

Systematisk arbeid med forskning og innovasjon

Forskningsrådets innovasjonspris for 2015 er tildelt Borregaard as. Forskningsrådet vil med det gi anerkjennelse til en bedrift som arbeider systematisk og langsiktig med forskning, utvikling og innovasjon, og som har maktet å omstille seg som følge av nye markedsbehov, og viser konkurransestyrke på en bærekraftig måte.

– Borregaard har lykkes gjennom målrettet, systematisk og kontinuerlig satsing på forskning, utvikling og innovasjon i en bransje der andre aktører sliter. Borregaard konkurrerer i et globalt, dynamisk marked, hvor kontinuerlig utvikling og forbedring av produkter og prosesser er kritisk, skriver juryen i sin begrunnelse.

Borregaard as er vinneren av Forskningsrådets innovasjonspris for 2015. (Foto: Borregaard as)

Borregaards FoU-arbeid er sterkt markedsdrevet. Selskapet bruker ca. 5 % av omsetningen på forskning, utvikling og innovasjon. I dag kommer ca. 12 % av salget fra nye produkter som Borregaard ikke hadde for fem år siden. Juryen har lagt vekt på at Borregaard har evnet å integrere innovasjon i bedriftens kulturgrunnlag, og at marked og produksjon er sterkt involvert i innovasjonsprosessene. 

Det tradisjonsrike norske industrikonsernet, som har nærmere 1100 ansatte spredt over 16 land, har historisk vært mest kjent for å produsere cellulose og papir. I dag produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier og biomaterialer fra fornybare og naturlige råvarer. Selskapet framstiller et spekter av produkter fra tømmer som er alternativer til oljebaserte produkter, samtidig som de ikke konkurrerer med matvareproduksjon. Produktene går til ulike markeder, som landbruk og fiskeri, medisin og næringsmidler, bygninger og miljøvennlig biodrivstoff.

Juryen mener at Borregaard er en god rollemodell og en inspirasjon i en tid som kaller på omstilling, og en nøkkelaktør med ytterligere potensialer innenfor bioøkonomisegmentet. De har også lagt vekt på at industribedriften samarbeider med en rekke forskningsinstitusjoner i og utenfor Norge, og har ledere og forskere som er synlige og aktivt deltakende i det norske forsknings- og innovasjonslandskapet.

– Det er flott å kunne gi innovasjonsprisen til en aktør som bruker kunnskap og forskning for å omstille seg i takt med samfunnets behov for å bli mer konkurransedyktige. Bedriften er et eksempel til etterfølgelse, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad som overrakte prisen.

Forskningsrådets innovasjonspris er på  500.000 kroner, som skal gå til bedriftens innovasjonsaktiviteter.

En viktig og troverdig stemme

Anine Kierulf får Forskningsrådets formidlingspris for 2015. (Foto: Universitetet i Oslo) Forskningsrådets formidlingspris for 2015 går til jurist og forsker Anine Kierulf ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, for hennes evne til å forklare komplekse problemer på en forenklet, men poengtert og tydelig måte og for å være en viktig og troverdig stemme i offentligheten i spørsmål som angår menneskerettigheter og ytringsfrihet.

– Årets vinner av Forskningsrådets formidlingspris er uredd og poengtert. Prisvinneren holder en høy faglig standard samtidig som hun har en evne til å formidle langt utenfor fagets grenser. Med sitt samfunnsengasjement når vinneren når ut til mange målgrupper, skriver juryen i sin begrunnelse.

Forskningsrådets formidlingspris er på 250.000 kroner.

De tre prisvinnerne mottok prisen under Forskningens festaften den 23. september.

 

 

 

 

Skrevet av:
Synnøve Bolstad Spesialrådgiver +47 22 03 75 21 sbo@forskningsradet.no
Publisert:
22.09.2015
Sist oppdatert:
04.02.2019