Gå direkte til innhold
 

Forskningsrådet ønsker innspill til ny høgskolepolicy

Forskningsrådet har laget et utkast til ny policy for FoU ved høgskolene. Nå inviterer vi til å komme med innspill på policyen. Fristen er 16. desember.

Foto: Sverre Jarild Anders Hanneborg (Foto: Sverre Jarild) – Høgskolene har flere roller i det nasjonale kunnskapssystemet. De er våre viktigste institusjoner for profesjonsutdanning. Forskningen ved høgskolene bør derfor bidra til å heve kvaliteten på denne utdanningen. Høgskolene har også en stor regional betydning fordi de bidrar til å utvikle et kunnskapsbasert næringsliv og til kvalitet og fornyelse i offentlig sektor, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i Forskningsrådet.

Forskningsrådet utarbeider nå en ny policy for å stimulere høgskolene til å fylle sine roller enda bedre i årene som kommer. Policyen skal gjelde for perioden 2014-2018.

–Målet for policyen er å støtte aktivt opp under den positive utviklingen som høgskolene er inne i. Vi ønsker å synliggjøre at mange av Forskningsrådets tiltak og virkemidler er særlig relevante for høgskolene. Det er også viktig å bevisstgjøre hele Forskningsrådet på hvordan vi best mulig kan arbeide sammen for å tilpasse virkemidlene våre.

Policyen beskriver utfordringer, mål og virkemidler innenfor tre tiltaksområder: Kompetanse og kapasitet, konsentrasjon og profilering og mer FoU i samspill. Forskningsrådet har laget policyutkastet i dialog med enkeltinstitusjoner, Universitets- og Høgskolerådet (UHR) og andre aktører.

– Nå ønsker vi innspill på utkastet. Vi vil gjerne ha tilbakemelding på om mål og virkemidler treffer godt i forhold til høgskolenes samfunnsmandat og utviklingsbehov, sier Hanneborg.

Det følger to dokumenter til innspillsrunden. Bakgrunnsnotatet begrunner beslutningen om å utarbeide en ny policy for FoU ved høgskolene. Det beskriver status og utvikling for FoU ved høgskolene, samt utfordringer og utviklingsmuligheter. I utkastet til policy er mål og tiltak konkretisert.

Innspill og kommentarer sendes til Lisbet Straume,lis@forskningsradet.no senest mandag 16. desember.
 

Skrevet av:
Christian Lund Spesialrådgiver 22 03 73 40 clu@forskningsradet.no
 

Legg igjen en kommentar


Captchabilde

 
Publisert:
20.11.2013
Sist oppdatert:
13.09.2016