Gå direkte til innhold
 

Innovasjon i offentlig sektor

Forskningsrådet og KS vil styrke samarbeidet mellom forskerne og kommunesektoren

Forskningsrådet og KS har signert en avtale om forskning og innovasjon for å løse utfordringene kommunene og fylkeskommunene står overfor. Ambisjonen er å styrke kunnskapsutviklingen for kommunene og få flere kommuner til å bruke forskning i sitt utviklingsarbeid.

Målet med avtalen er å sørge for tettere samarbeid om felles interessepolitiske initiativer, utvikling av relevante virkemidler, mobilisering og kommunikasjon.

Høyt på agendaen står mer samarbeid mellom forskere og offentlig sektor om innovasjon.

– Det er bare 15 prosent av kommunene som har samarbeidet med forskere om sin nyeste innovasjon. Denne andelen burde vært minst det dobbelte. Det skal samarbeidet med KS hjelpe oss å nå, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Administrerende direktør i KS Lasse Hansen er helt enig om at behovet for mer forskning i og med kommunesektoren er stort.

– Kunnskap er helt nødvendig for at vår sektor fortsatt skal være i front som både tjenesteleverandør og samfunnsutvikler. Et bedre samspill mellom kommunesektoren og forskningsmiljøene er derfor avgjørende viktig. Det skjer mye allerede, men det er et stort behov for enda mer forskning og utvikling i og med kommunesektoren. Samarbeidsavtalen mellom Forskningsrådet og KS er derfor viktig som et verktøy for å bidra til brukerorientert forskning, sier Hansen.

Direktør i KS Lasse Hansen og direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen har stor tro på mer forskning i og med kommunsektoren. (Foto: Jon Solberg)


Vi mangler systematikk
 

Ved å koble forskere, kommuner og regionene tettere på hverandre vil vi få mer igjen for hver krone og time som er investert i innovasjon og digitalisering.

– Det foregår masse god innovasjon i norske kommuner og regioner allerede, men vi mangler en systematikk for dokumentasjon, spredning og evaluering så flere kan dra nytte av det som funker. Her har forskerne en viktig rolle og de må kobles på i mye større grad enn de har vært til nå, sier administrerende Røttingen.

Økt kvalitet og blidere medarbeidere


I desember mottok Forskningsrådet en nåtidsanalyse av innovasjonsarbeidet i norske kommuner. Analysen fastslår at potensiale for økt samarbeid mellom kommuner og forskere er stort, og at kommunale aktører som samarbeider med forskere om innovasjonsprosjekter er godt fornøyde.

Samarbeid med forskere fører til økt kvalitet, økt kompetanse og mer fornøyde ansatte i kommunene. Kilde: Menon/KS

Last ned rapporten her.
 

Skrevet av:
Geir Aas Seniorrådgiver gaa@forskningsradet.no
Publisert:
12.02.2019
Sist oppdatert:
15.02.2019