Gå direkte til innhold
 

Forskningsrådet med framtidsanalyser for å sikre at vi forsker på de rette temaene fremover

Forskningsrådet vil i 2017 gjennomføre tre framtidsanalyser. Disse vil gi en pekepinn på hvordan norsk forskning og innovasjon bør prioriteres, organiseres og gjennomføres.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

− Høy endringstakt gjør at vi må satse mer på å analysere hva som kan være framtidige utviklingstrekk og la dette styre noe av forskningsinnsatsen. Vi kan ikke være fornøyd med at forskningen retter seg mot utfordringene vi står overfor i dag, men også rette forskningen mot de utfordringene vi kan komme til å stå overfor i fremtiden, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Analyse av tre temaer
Foresight-prosessene skal i første omgang gjennomføres på tre temaer: digitalisering, innovasjon i offentlig sektor og markedsmulighetene knyttet til klimautfordringer.

Temaene er valgt fordi endringstakten på områdene er stor og forventes å øke ytterligere fremover. Dette er også områder hvor vi trenger mye kunnskap for å kunne ta kloke veivalg.

− Prosessene skal ha et 2030-perspektiv og gjøre oss i stand til å gi enda bedre  og mer framtidsrettede innspill til regjeringens Langtidsplan for forskning, sier Hallén.

Innenfor hvert av temaene vil det først lages en analyse av mulige trender, basert på forskning og nasjonale og internasjonale rapporter.

Med utgangspunkt i disse trendanalysene vil Forskningsrådet arrangere en workshop for hvert tema. Workshopene skal munne ut i vurderinger av de ulike trendene og bidra til utviklingen av anbefalinger for fremtidig forskningspolitikken på feltet.

Bygger foresight-kompetanse i Forskningsrådet
- Gjennom disse prosessene ønsker vi også å styrke vår egen kompetanse på foresight-analyser. Vi ønsker å øke innslaget av slike  framtidsanalyser i arbeidet med å utvikle våre virkemidler og  gode råd om hva slags forskning vi trenger for å løse framtidas utfordringer, sier Hallén.

Oversikt over foresight-workshoper (deltakelse etter invitasjon)

15. mars: Foresight-workshop om klima og næring
Klima og næring PDF - 414 KB

Kontaktperson i Forskningsrådet: Kristin Aasmundsen

3. april: Foresight-workshop om digitalisering
Digitalisering PDF - 365 KB

Kontaktperson i Forskningsrådet: Svein Olav Nås

6. april. Innovasjon i offentlig sektor
Innovasjon i offentlig sektor PDF - 370 KB

Kontaktperson i Forskningsrådet: Nina Therese Maubach

 

 

Skrevet av:
Siv Haugan Seniorrådgiver +47 22 03 73 53 sh@forskningsradet.no
Publisert:
15.02.2017
Sist oppdatert:
20.02.2017