Gå direkte til innhold
 

Forskningsrådet lanserer kjønnsbalansebarometer

Forskningsrådet presenterer nå statistikk over kjønnsfordelingen i søknadene vi får inn og i våre tildelinger. Statistikken gir også oversikt over kjønnsfordelingen i søknadene fra de institusjonene som sender inn flest søknader til oss.

– Forskningsrådet arbeider for å fremme kjønnsbalanse i vår forvaltning av forskningsmidler. Derfor praktiserer vi moderat kjønnskvotering av det underrepresenterte kjønn når vi tildeler midler. Kjønnsbalansebarometeret skal vise effekten av dette arbeidet, og også i hvilken grad institusjonene har god balanse i søknadene de sender oss, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

Søknader og tildelinger fra 2013 til 2016

Vi ønsker å følge med på den totale effekten av vårt arbeid med kjønnsbalanse. Derfor har vi laget et kjønnsbalansebarometer, sier John-Arne Røttingen. (Foto: Thomas Keilman) Barometeret, som blir tilgjengelig på Forskningsrådets nettsider, viser kjønnsfordelingen blant prosjektledere i søknader om forsknings- og innovasjonsprosjekter som har kommet til Forskningsrådet for årene 2013 til 2016. Barometeret viser også kjønnsfordelingen blant prosjektledere på prosjekter som har fått bevilgning.

Barometeret vil bli oppdatert med 2017-tall så snart alle søknadene fra 2017 er ferdig behandlet, og vil deretter oppdateres en gang i året.

– Det kan være stor variasjon i kjønnsbalansen fra utlysning til utlysning, og spesielt der det er få tildelinger. Barometeret er viktig for å kontrollere den totale effekten av vårt arbeid med kjønnsbalanse, sier Røttingen.

Kjønnsfordeling i søknader fra institusjonene

En viktig forutsetning for å oppnå bedre kjønnsbalanse i Forskningsrådets bevilgninger er at det ikke er for skjev kjønnsforskjell blant prosjektledere i søknadene som kommer inn. Barometeret vil derfor også vise kjønnsbalansen i søknader fra de institusjonene som sender inn flest søknader til Forskningsrådet.

– Kjønnsbalansen vil være avhengig av institusjonenes faglige profil. Vi ønsker å vise variasjonen mellom ulike sektorer og institusjoner, for å øke bevisstheten rundt dette, sier Røttingen, og fortsetter: 

– Vi håper at institusjonene synes det er interessant å følge med på tallene og utviklingen over tid. Vi vil også arbeide med å utvikle barometeret videre slik at institusjonene kan få mest mulig nytte av det i sitt arbeid.

Skrevet av:
Christian Lund Spesialrådgiver 22 03 73 40 clu@forskningsradet.no
Publisert:
12.04.2018
Sist oppdatert:
13.04.2018