Gå direkte til innhold
 

Forskningsrådet hedrer tre store forskertalenter

Forskningsrådets tre nye priser for unge fremragende forskere går til kreftforsker Kyrre Eeg Emblem, nanoteknolog Øivind Wilhelmsen og språkforsker Terje Lohndal. Hver pris er på 500.000 kroner og deles ut 1. mars.

Forskningen til Kyrre Eeg Emblem kommer kreftpasienter direkte til gode. Ved hjelp av MR-maskiner kan han forutsi hvordan ulike behandlingsformer fungerer på mennesker med kreft. Målet er å kunne forstå hvordan behandlingen påvirker sykdomsbildet og ut fra dette forutsi hvilke pasienter som responderer, og helst kommer til å respondere, på kreftbehandlingen.

Kyrre Eeg Emblem (Foto: OUS) Emblem er 37 år og er utdannet biofysiker. Han er forskningsgruppeleder ved Avdeling for diagnostisk fysikk, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin ved Oslo Universitetssykehus. Hans evne til å arbeide på tvers av fagmiljøer framheves i juryens begrunnelse:

– Emblem har en tverrfaglig bakgrunn som han benytter i en innovativ og multidisiplinær tilnærming til medisinske problemstillinger. Han er høyt anerkjent internasjonalt og jobber aktivt sammen med verdensledende miljøer innen sitt fagområde, skriver juryen.

Emblem får prisen for unge fremragende forskere innenfor medisin, helsefag og biologi.

Overflatenes uante muligheter

– Forskningen til Øivind Wilhelmsens har ledet til nye og originale ideer og bidratt til ny og økt forståelse av boble- og dråpedannelse på nano-skalanivå. Forskningen har stort anvendelsespotensial innenfor materialteknologi og biologiske systemer, skriver juryen i sin begrunnelse.

Øivind Wilhelmsen (Foto: NTNU) Øivind Wilhelmsen er 32 år og er forsker ved SINTEF og professor II ved NTNU. Han får prisen for unge fremragende forskere innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi for sitt fremragende bidrag til forskningen i termodynamikk og hydrogenteknologi.

Wilhelmsen forsker særlig på hva som skjer helt ytterst i gjenstanders overflater, og hvordan overflatens egenskaper kan utnyttes både i dagens og i fremtidens teknologi.

Wilhelmsen har ledet flere større forskningsprosjekter og bygget opp en egen forskergruppe på NTNU. Han har også stor interesse for populærvitenskapelig og vitenskapelig formidling, og hans forskning har fått mye omtale i både nasjonale og internasjonale medier.

Jakter på språkets grunnsteiner

Terje Lohndal jakter på språkets grunnsteiner og forsøker å finne ut om det er spesielle mekanismer som styrer menneskets språkevne. Lohndal er 32 år og professor i engelsk lingvistikk ved NTNU og professor II ved UiT Norges arktiske universitet. Han ble utnevnt til professor bare 27 år gammel og får prisen for fremragende unge forskere innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.

Terje Lohndal (Foto: NTNU) – Lohndals arbeider har hatt vidtrekkende implikasjoner for synet vårt på språklig struktur. Han har flyttet grenser og presentert nye perspektiver på teoretiske lingvistiske spørsmål. Lohndal regnes nå blant verdens fremste forskere innenfor teoretisk setningsbygging, skriver juryen i sin begrunnelse.

Lohndal er en usedvanlig produktiv forsker. Han har allerede bak seg 5 bøker, 25 publiserte artikler og 17 bokkapitler i prestisjetunge vitenskapelige tidsskrift og bøker, og kan vise til svært mange siteringer.

Lohndal er også mye benyttet av det internasjonale fagmiljøet og har besøkt en rekke land som gjesteforeleser. Her hjemme sitter han i Språkrådets ekspertutvalg for oppfølging av språkpolitikken. Han har vært medlem av det regjeringsoppnevnte Jøsendalutvalget som la fram en NOU om elever med stort læringspotensial.

– Vi trenger flere unge forskerhelter

– Det er tre forskere som allerede i ung alder har en imponerende karriere bak seg som vi hedrer med våre priser. Det er viktig å belønne den store innsatsen unge forskere legger ned i sitt arbeid. Vi trenger flere unge forskerhelter. Vi håper prisvinnerne kan tjene som inspirasjon for andre unge forskere og ungdom som vurderer forskning, sier Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen.

Prisene deles ut på Forskningsrådets konferanse Grenseløst - Innovativt samarbeid på tvers i Oslo 1. mars.

Fakta

  • Prisene skal belønne høy kvalitet, selvstendighet og faglig nyskaping og skal stimulere prisvinneren tidlig i karrieren til videre innsats og satsing på forskning
  • Prisene er åpne for unge forskere innenfor alle fag og disipliner, også for tverrfaglig forskning
  • Det deles ut én pris innenfor humaniora og samfunnsvitenskap, én innenfor medisin, helsefag og biologi, og én innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi
  • Hver pris er på 500.000 kroner og deles ut årlig
  • Prisvinneren må være yngre enn 38 år ved nominasjonsfristen
  • Forskningsrådet deler for første gang ut tre priser til unge fremragende forskere. I 2016 delte Forskningsrådet ut én pris til unge fremragende forskere som gikk til fysiker Ann-Cecilie Larsen
Skrevet av:
Christian Lund Spesialrådgiver 22 03 73 40 clu@forskningsradet.no
Publisert:
16.02.2018
Sist oppdatert:
20.06.2018