Gå direkte til innhold
 

Forskningsrådet har inngått samarbeidsavtale med Innovasjon Norge og SIVA

Et godt samarbeid i det næringsrettede virkemiddelapparatet er viktig for at forskningsresultater kommer samfunnet til gode. Samarbeidet skal også sikre et helhetlig, relevant og lett tilgjengelig tilbud av forsknings- og innovasjonsstøtte for norske bedrifter. Derfor har Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA nå signert en ny samarbeidsavtale.

Avtalen er nylig undertegnet av de administrerende direktørene i Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA og skal gjelde ut 2018. Den aller første samarbeidsavtalen mellom aktørene ble inngått i 2007.


Foto: Innovasjon Norge På bildet t.v.: Erik Haugane i Siva, Gunn Ovesen i Innovasjon Norge og Arvid Hallèn i Norges Forskningsråd. (Foto: Innovasjon Norge)


- Vi er glad for å kunne videreføre det gode og tette samarbeidet med Innovasjon Norge og SIVA, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet. Ved å koordinere oppgavene oss i mellom, skal vi jobbe videre med å forenkle tilbudet for næringslivet og sikre at resultater fra forskning tas i bruk og kunnskap gir verdier.

Forskningsresultater kan gi nye og bedre produkter og tjenester med samfunnsnytte og potensial for verdiskaping. Bedrifter involvert i FoU-arbeid har ofte stor nytte av midler fra virkemiddelapparatet for å realisere resultatene fra forskningsprosjektene.

Brukervennlighet og forenkling
Avtalen definerer fire samarbeidsområder, hvorav et felles og helhetlig kundeperspektiv står i sentrum. Utover det vil aktørene jobbe for regional og internasjonal samordning og for å utvikle et felles kunnskapsgrunnlag.

- Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA samarbeider godt regionalt, fremhever Hallén. Våre regionale representanter sitter sammen med distriktskontorene til Innovasjon Norge. Innenfor SkatteFUNN-ordningen samarbeider Forskningsrådet og Innovasjon Norge gjennom felles saksbehandling, informasjonsarbeid og SkatteFUNN-skolen. Dette arbeidet ønsker vi å videreutvikle og forsterke.

Styrke internasjonal konkurransekraft
Samarbeidet på internasjonale områder er spesielt viktig for å få maksimal nytte av den norske deltakelsen i EUs forskningsprogram Horisont 2020 som starter i år.

- EUs programsatsing innebærer store muligheter for å styrke konkurranseevnen til norsk næringsliv ute i verden, understreker Hallén. I tiden fremover vil vi jobbe hardt for å mobilisere bedrifter til å delta i Horisont 2020. Vi skal legge til rette for at bedrifter kan være med i internasjonale programmer for forskning og innovasjon. I tillegg skal de dra nytte av nettverk og spredning av kunnskap.
 

Skrevet av:
Kristin Dawes Seniorrådgiver 94 14 93 51 krid@forskningsradet.no
 

Legg igjen en kommentar


Captchabilde

 
Publisert:
15.01.2014
Sist oppdatert:
17.01.2014