Gå direkte til innhold
 

Forskning skal styrke profesjonsutdanninger i hele landet

Forskningsrådet tildeler 165 millioner kroner for å styrke profesjonsutdanningene i helse- og sosialfag, grunnskolelærerutdanning, ingeniørfag og økonomisk-administrative fag.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (Foto: Thomas Haugersveen, Statsministerens kontor) – Vi ønsker å styrke forskningskompetansen i profesjonsutdanninger som er spesielt viktige for velferdssamfunnet. For å få til det trenger vi forskning som er tett knyttet til utdanningene. Det vil heve kvaliteten og øke rekrutteringen til utdanningene. Forskningsprosjektene som nå får midler vil styrke profesjonsutdanningene i hele landet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

165 millioner til 15 prosjekter

Forskningsrådet gir til sammen 165 millioner kroner til 15 prosjekter innenfor helse- og velferdsfag, grunnskolelærerutdanning, ingeniørfag og økonomisk-administrative fag. Målet er å styrke det forskningsbaserte grunnlaget for profesjonsutdanningene og profesjonsutøvelsen, og å styrke forskningskompetansen i fagmiljøene i disse utdanningene. Totalt 62 søknader kom inn til fristen i april, og det ble til sammen søkt om 1 395 millioner kroner.

– Disse forskningsprosjektene skal bidra til å heve kvaliteten både i utdanningene og i profesjonsutøvelsen. Tildelingen vil bidra til å bygge opp forskningsmiljøer innenfor områder som institusjonene satser strategisk på, sier Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen.

Tildelingen er et spleiselag mellom den nye satsingen Forskningskompetanse i utvalgte profesjonsutdanninger (PROFESJON) og to andre programmer i Forskningsrådet: Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL) og Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT). Neste utlysning er planlagt i 2019.

Helse- og sosialfag

HELSEVEL har behandlet 23 søknader og tildeler 55 millioner kroner til fem prosjekter:

Prosjekttittel Institusjon
Rethinking work inclusion for people with intellectual disability UiT Norges arktiske universitet
Integrated Services for Patients with Dual Diagnosis Høgskolen i Østfold
Challenges of participation when service users autonomy is challenged/restricted in health and welfare services VID vitenskapelige høgskole
Aiming for quality in nursing home care: Rethinking clinical supervision and assessment of nursing students in clinical studies Universitetet i Stavanger
Decisions and Justifications in Child Protection Services (CPS) Høgskolen i Innlandet - Lillehammer


Lærerutdanning

FINNUT har behandlet 16 søknader og tildeler 50 millioner kroner til fire prosjekter:

Prosjekttittel Institusjon
Learning about teaching argumentation for critical mathematics education Høgskulen på Vestlandet
Acquisition of English in the multilingual classroom NTNU
Conversation Analytic innovation for Teacher Education (CAiTE). Research-based training for enhancing assessment and feedback quality Høgskolen i Sørøst-Norge 
DigiHand - The emergence of handwriting skills in the digital classrooms Høgskulen i Volda


Ingeniørfag

PROFESJON har behandlet 13 søknader og tildeler 30 millioner kroner til tre prosjekter:

Prosjekttittel Institusjon
More Efficient and Environmental friendly Road Construction Universitetet i Agder
Patient-Centric Engineering in Rehabilitation (PACER) Høgskolen i Oslo og Akershus
Advanced Piezoelectric Devices Høgskolen i Sørøst-Norge


Økonomisk-administrative fag

PROFESJON har behandlet 10 søknader og tildeler 30 millioner kroner til tre prosjekter: 

Prosjekttittel Institusjon
Incentives, access to capital, and innovation Norges Handelshøyskole
Digitalisation in the audit profession; establishment of Digital Audit Research Project Norges Handelshøyskole
Internationalization of financial reporting and auditing Universitetet i Agder

 

Skrevet av:
Christian Lund Spesialrådgiver 22 03 73 40 clu@forskningsradet.no
Publisert:
06.12.2017
Sist oppdatert:
07.12.2017