Gå direkte til innhold
 

Forskning på forskningskommunikasjon

Forskningsrådet utlyser midler til et eget forskningsprogram om forskningskommunikasjon, i første omgang sju millioner kroner.

- Tilliten til forskning er ganske høy i Norge, men vi ser tegn som gir grunn til uro, sier John-Arne Røttingen, adm. dir. i Forskningsrådet. - En undersøkelse viser for eksempel at over 40 prosent av de spurte mener at mange forskere lar seg styre av egne politiske synspunkter.

Forskningsrådet er opptatt av å styrke statusen for forskning og faktakunnskap.

- Vi må arbeide mer planmessig for å vise forskningens relevans for samfunnet, og da må også forskerne selv ta et ansvar for å styrke sin posisjon som troverdige aktører. Det må gjøres både ved å sikre at forskningsfunnene står støtt i samfunnsdebatten, men også ved å ta i bruk gode metoder for å formidle forskningen slik at den oppleves som relevant for de ulike målgruppene, sier Røttingen.

Kunnskapsbasert utvikling nødvendig

Utlysningen som nå kommer er et viktig bidrag til arbeidet med kunnskapsbasert utvikling av forskningskommunikasjon.  

I utlysningen er det identifisert fire hovedspørsmål som relevante forskningsmiljøer blir invitert til å legge til grunn for søknadene sine:

  • Hvordan forskningskommunikasjon bidrar til forskningens samfunnseffekt
  • Hvordan forskningskommunikasjon påvirker forskningen
  • Hvordan forskningskommunikasjon påvirker målgruppene
  • Hvilke føringer og forutsetninger legges for forskningskommunikasjon?

Prosjektene skal gi grunnlag for læring, erfaringsdeling og identifisere nye muligheter for forskningskommunikasjon. Resultatene skal aktivt deles med forskere og kommunikasjonsrådgivere.

- Innsikten skal blant annet bidra til at forskning oppleves relevant og forståelig for dem som skal ta den i bruk. Skal dette lykkes, må kommunikasjonsfagfolk, forskere og brukere av forskningen samarbeide tett, sier John-Arne Røttingen.

Skrevet av:
Gunnar Bolstad Spesialrådgiver +47 22 03 73 29 gb@forskningsradet.no
Publisert:
30.03.2017
Sist oppdatert:
03.04.2017