Gå direkte til innhold
 

Evaluering av fastlegeordningen (2001-2005)

Forskere har evaluert fastlegereformen

Da fastlegeordningen ble innført 1. juni 2001 var det også bestemt at den skulle evalueres. Helse- og omsorgsdepartementet ga Forskningsrådet oppdraget med å gjennomføre en forskningsbasert, uavhengig evaluering av reformen i løpet av perioden 2001-2005.

- Det er første gang det er gjennomført en så stor, forskningsbasert evaluering av en reform innen norsk helsetjeneste, sier leder for styringsgruppen, professor Dorthe Holst. Evalueringen ble igangsatt tidlig, noe som gjorde det mulig å få til gode sammenligninger av forholdene før og etter innføring av reformen.

Departementet har pekt ut fire hovedområder som skulle vektlegges i evalueringen:

  • Legedekning
  • Legetilgjengelighet
  • Kontinuitet i lege-pasient-forholdet
  • Effektivitet

På avslutningskonferansen ble det knyttet ett foredrag til hver av de fire hovedområdene.

- Foredragene holdes av fire nordiske forskere som i disse dager går grundig gjennom hvert sitt hovedområde i evalueringsrapporten. Dette styrker ytterligere den uavhengige vurderingen som departementet har ønsket, sier Holst.

Foredragsholderne kommenterte også problemstillinger som eventuelt ikke er dekket i forhold til de retningslinjene som lå til grunn for evalueringsoppdraget. I tillegg inneholdt avslutningskonferansen et foredrag som spesielt kommenterte kjønnsperspektivet i evalueringsprosjektene.

Evalueringen har bestått av en rekke delprosjekter i regi av uavhengige forskere og fastleger. Arbeidet har resultert i rapporter og artikler som er blitt publisert underveis. Fastlege og dr. med. Hogne Sandvik har skrevet evalueringsrapporten som ble overlevert Helse og omsorgsdepartementet på konferansen.

Rapporten

Evaluering av fastlegereformen 2001-2005

Skrevet av:
Ingvil Bjørnæs Avdelingsdirektør +47 22 03 73 76 ib@forskningsradet.no
Publisert:
10.01.2006
Sist oppdatert:
05.03.2008