Gå direkte til innhold
 

Foreslå kandidater til Forskningsrådets priser!

Forskningsrådet inviterer forskningsmiljøene til å foreslå kandidater til prisene for fremragende forskning og forskningsformidling.

Forskningsrådet deler årlig ut to priser, for fremragende forskning og for forskningsformidling. Prisen for fremragende forskning er på én million kroner og gis til forskere som holder meget høy kvalitet nasjonalt og internasjonalt. Formidlingsprisen er på 250.000 kroner og gis til forskere som utmerker seg med levende og nyskapende kommunikasjon fra eget fagfelt.

Møbiusprisen går til årets fremragende forsker sammen med 1 million kroner. Skulpturen er utformet av billedhugger Aase Texmon Rygh. Møbiusprisen går til årets fremragende forsker sammen med 1 million kroner. Skulpturen er utformet av billedhugger Aase Texmon Rygh. Hvem fortjener å få disse prisene i år? Forskningsmiljøene inviteres nå til å foreslå kandidater. Forslaget må være fyldig begrunnet og dokumentert. Forslag sendes på papir til Forskningsrådet innen 25. juni.

Begge prisene kan gis til én eller flere forskere. I fjor gikk prisen for fremragende forskning til professor Nils Petter Gleditsch ved Institutt for fredsforskning i Oslo (PRIO). Prisen for fremragende forskningsformidling gikk til paleontolog Jørn Hurum, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Forskningsrådet vil oppfordre institusjonene til å gjøre denne utlysningen godt kjent i egne miljøer.

Vi vil særlig oppfordre til flere forslag innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. 

Skrevet av:
Brita Skuland Seniorrådgiver +47 22 03 75 02 bsk@forskningsradet.no
Publisert:
19.04.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016