Gå direkte til innhold
 

Flere gode utdanningsforskningsmiljøer i Norge

Flere norske forskningsinstitusjoner har utdanningsforskning på høyt internasjonalt nivå, viser en ny evaluering av norsk utdanningsforskning, i regi av Forskningsrådet.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Evalueringen konkluderer med at Norge har mange gode miljøer for utdanningsforskning, men at kvaliteten er varierende. Den oppfordrer også til mer internasjonalt samarbeid på feltet og til tettere samarbeid mellom forskningsmiljøer og relevante brukere av forskningen.

Noen hovedfunn og anbefalinger fra evalueringen:

  • Flere institusjoner holder et høyt nivå, både når det gjelder forskningskvalitet og forskningskapasitet.
  • Utdanningsforskning har generelt stor innflytelse på politikkutforming og praksis. Dette gjelder både på nasjonalt og regionalt nivå, og også i forhold til enkeltskoler og barnehager.
  • Norsk utdanningsforskning bidrar til den internasjonale forskningsfronten, men en for stor andel av publiseringen er i nasjonale publikasjonskanaler med begrenset distribusjon. Mer av forskningen bør publiseres i internasjonale, fagfellevurderte tidsskrifter.
  • Forskere bør i større grad delta i langsiktig internasjonalt forskningssamarbeid. Sterke forskningsmiljøer og enheter bør videreutvikle samarbeid med like sterke eller sterkere miljøer i utlandet.
  • Det bør legges større vekt på betydningen av både nasjonalt og internasjonalt strategisk samarbeid, mellom forskere og brukere.
  • Forskningsrådet bør sikre at midler er tilgjengelige for forskningsprosjekter som retter seg mot praksisorienterte problemstillinger.
  • Forskningsrådet bør lansere et program for akademisk ledelse, rettet mot etablering og utvikling av sterke forskningsstrukturer, forskningsmiljøer og forskningssystemer.
  • Forskningsrådet bør stimulere til tettere samarbeid mellom utdanningsforskning og lærerutdanning. Det må gjøres mer for å styrke sammenhengen mellom utdanningsforskning og lærerutdanning.

Om evalueringen

2016 tok Forskningsrådet initiativ til en bred evaluering av utdanningsforskning i Norge (UTDEVAL), og utnevnte en internasjonal ekspertkomite for å gjennomføre evalueringen.

Utvalgets mandat fastsatte at evalueringen skulle vurdere norsk utdanningsforskning med hensyn til kvalitet, forskningskapasitet, strategisk fokus og samarbeid, samt relevans og samfunnsmessig påvirkning.

Evalueringen gir også en oversikt over hvordan utdanningsforskning gjør det internasjonalt, og den gir også anbefalinger for å videreutvikle forskningsområdet

Skrevet av:
Siv Haugan Seniorrådgiver +47 22 03 73 53 sh@forskningsradet.no
Publisert:
06.03.2018
Sist oppdatert:
15.03.2018