Gå direkte til innhold
 

Flere ERC Consolidator Grant enn noen gang

Ni forskere fra seks norske institusjoner får Consolidator Grant fra Det europeiske forskningsrådet ERC. De ni henter hjem rundt 175 millioner kroner til sine forskningsinstitusjoner. 

Ni forskere ved norske forskningsinstitusjoner får rundt 2 millioner euro hver fra ERC i Consolidator Grants. F.v. oppe: Jørgen Carling (PRIO), Véronique Pouillard (UiO), Henrik Daae Zachrisson (UiO). Midten: Torkild Hovde Lyngstad (UiO), Inger Greve Alsos (UiT), Stijn de Schepper (UiB). Nede: Victor Ghica (MF), Ingunn Kathrine Wehus (UiO) og Saket Saurabh (UiB).

Tidligere i høst satte norske institusjoner rekord i Starting Grants fra ERC. Nå har vi en ny rekord for Consolidator Grant, som retter seg mot forskere med sju til tolv års erfaring etter doktorgraden og som holder på å konsolidere seg som ledende forskere.

Prosjekter innenfor samfunnsvitenskap og humaniora gjør det svært bra og utgjør over 40 prosent av Consolidator Grant-tildelingene norske søkere har fått totalt.

Consolidator Grant er på inntil to millioner euro (nesten 20 millioner kroner etter dagens verdi) over fem år.

Flere søker, flere lykkes

– Det er for tidlig å si om det er en trend at norske institusjoner gjør det stadig bedre i ERC. Men vi kan fastslå at det er blitt flere søkere, og en økende andel av søknadene oppnår finansiering i den knallharde konkurransen. Det er hyggelig å se at vi denne gangen er best i Norden, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

Fem av de ni er norske statsborgere, og tre av de ni er kvinner.

– 23 av de 62 prosjektlederne som har fått Consolidator Grant i Norge, er kvinner. Kvinneandelen er økende blant norske ERC-vinnere, og det synes jeg er svært gledelig, sier Røttingen.

UiO hevder seg

Universitetet i Oslo får nesten halvparten av de norske Consolidator-tildelingene. UiO er ikke alene om å satse målrettet på å få ERC, men universitetet har holdt på med det siden forrige rammeprogram og har profesjonalisert søknadsskrivingen på fakultetsnivå og flere steder også på instituttnivå.

UiO fikk seks av ti Starting Grant i høst. Denne gangen fordeler UiOs fire Consolidator Grant seg på fire ulike fakulteter: Samfunnsvitenskapelig fakultet, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det humanistiske fakultet.

I tillegg får en av Menighetsfakultetets forskere Consolidator Grant som institusjonens første. MF er andre vitenskapelige høyskole som får det, etter Norges handelshøyskole i Bergen. I tillegg får Fredsforskningsinstituttet PRIO sin andre ERC-tildeling. De har et Advanced Grant fra tidligere.

Årets Consolidator Grant-vinnere

De ni ved norske institusjoner som får Consolidator Grant fra ERC:

Torkild Hovde Lyngstad, UiO: Societal openness, normative flux, and the social modification of heritability (Samfunnsvitenskap og humaniora)

Veronique Pouillard, UiO: The History of Intellectual Property Rights in the Creative Industries (Samfunnsvitenskap og humaniora)

Ingunn Kathrine Wehus, UiO: Cosmoglobe -- mapping the universe from the Milky Way to the Big Bang (Natur- og ingeniørvitenskap)

Henrik Daae Zachrisson, UiO: Socioeconomic gaps in language development and school achievement: Mechanisms of inequality and opportunity (Samfunnsvitenskap og humaniora)

Saket Saurabh, UiB: Lossy Preprocessing (Natur- og ingeniørvitenskap)

Inger Greve Alsos, UiT: Ice Age Genomic Tracking of Refugia and Postglacial Dispersal (Livsvitenskap)

Victor Ghica, MF: Deconstructing Early Christian Metanarratives: Fourth-Century Egyptian Christianity in the Light of Material Evidence

Stijn de Schepper, Uni Research: A Genetic View into Past Sea Ice Variability in the Arctic (Natur- og ingeniørvitenskap)

Jørgen Carling, PRIO: Future Migration as Present Fact (Samfunnsvitenskap og humaniora)

Dette er en fjær i hatten for våre fremste forskningsmiljøer (Iselin Nybø, forskningsminister)

 

 


 

Er du yngre forsker som vurderer å søke ERC, eller har du tenkt at det er for vanskelig å nå opp? Les historiene til noen av dem som har fått tildeling fra ERC om hvordan de lyktes med søknaden.

Skrevet av:
Brita Skuland Seniorrådgiver +47 22 03 75 02 bsk@forskningsradet.no
Publisert:
18.12.2018
Sist oppdatert:
15.01.2019