Gå direkte til innhold
 

Forskningssentre for miljøvennlig energi:

FME-søknader valgt ut til neste fase

Forskningsråd har valgt ut 17 av 28 søknader om å få opprette Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Disse går nå videre til fase 2. - Det er svært lovende at så mange norske forskningsmiljøer står klar til å utvikle og levere morgendagens energiløsninger, sier divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik.

Forskningssentrene for miljøvennlig energi opprettes som en direkte oppfølging av det såkalte "klimaforliket" mellom regjeringspartiene og opposisjonen i januar og Energi21-strategien.

Formålet med FME-ordningen er å etablere tidsbegrensede sentre kjennetegnet ved en konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utpekte utfordringer på energiområdet.

Forskningsmiljøer i verdensklasse
Fahlvik mener klimaforliket har skapt et svært godt grunnlag for å styrke forskningen innenfor de syv utvalgte temaene. Regjeringen har lagt til grunn at det skal brukes minst 100 millioner kroner i året til sentersatsingen.

- Vi har nå en unik mulighet til å bygge opp flere forskningsmiljøer i verdensklasse, sier Fahlvik.

Forskningsrådet mottok hele 28 FME-søknader ved fristen for første trinn 3. september. Fredag 19. september besluttet et styreutvalg under Divisjonsstyret for store satsinger at 17 søknader skal inviteres videre til trinn 2. 

- Det er viktig å understreke at FME er ett av flere grep for å følge opp klimaforliket, sier Fahlvik. - Miljøene som ikke nådde opp denne gangen er på sporet av spennende forskning, men er enda i en tidlig fase. Noen vil helt sikkert kunne få muligheter til videreutvikling innenfor andre programmer når finansieringen til dette feltet nå øker.

Kriterier og vurdering
Forskningssentre, som FME, har et høyere ambisjonsnivå, større langsiktighet og sterkere konsentrasjon av innsatsen enn andre virkemidler som Forskningsrådet har.

For forskningsmiljøene åpner FME mulighet for en langsiktig kompetanseoppbygging gjennom forskning på et høyt vitenskapelig nivå i nært samspill med brukerpartnerne. Å stimulere til forskerutdanning innen miljøvennlig energi er ett av målene for et FME.

  • I søknadstrinn 1 er følgende aspekter vurdert:
  • Overensstemmelse med temaområdet: I hvilken grad bidrar prosjektet til å nå klimamål og til verdiskapning innen ett av de syv temaområdene CO2-håndtering, CO2-nøytral oppvarming, energieffektivisering, klimavennlig kraft, energisystem for fremtiden, miljøvennlig transport, samfunnsanalyse og rammevilkår. 
  • Prosjektledelse: Hvor sterk er senterets ledelse?
  • Forskningsmiljø: Hvor sterkt er senterets forskningsmiljø?
  • Gjennomførbarhet: I hvilken grad er prosjektet gjennomførbart innenfor angitt rammer?
  • Internasjonalt samarbeid: I hvilken grad utnytter prosjektet internasjonalt samarbeid for å sikre internasjonalisering og gjennomførbarhet?
  • Nasjonalt samarbeid: I hvilken grad utnytter prosjektet nasjonalt samarbeid for å sikre kvalitet og gjennomførbarhet?

Hver søknad ble vurdert av tre-fire eksperter på det aktuelle temaområde. Ekspertene utviklet et felles forslag som ble fremlagt for et fagutvalg bestående av eksperter fra samtlige temaområder. Fagutvalget gikk i plenum gjennom samtlige søknader og kalibrerte vurderingsaspekter og karaktergivning. 

Innstillingen fra fagutvalget ble framlagt for styreutvalget, som så, på basis innstilling og egne vurderinger, tok beslutning om hvilke søknader som inviteres til trinn to (se liste). 

Styreutvalgets vurdering er at de 17 sentersøknadene som nå går videre til neste fase har høy tematisk relevans, stort verdiskapingspotensiale og utgjør sterke konsortier bestående av ledende FoU-institusjoner i Norge, med samarbeidspartnere i næringsliv og forvaltning, innen hvert temaområde. Alle tematiske områder er dekket via disse 17 søknadene. 

Søkerne som ikke nådde opp, har gjennomgående lavere relevans i forhold til Klimaforliket og Energi21 og svakere uttelling på andre viktige kriterier.   

Fase 2
I søknadsfase 2 vil vitenskapelig kvalitet og potensial for innovasjon og verdiskapning bli nærmere vurdert av internasjonalt eksperter. Planen er å etablere 5-7 FMEer tidlig i 2009 og dermed samle det beste av norsk energikompetanse til en langsiktig og fokusert innsats på viktige områder der Norge har fortrinn og konkurransekraft.


Søkere som inviteres til trinn 2


Transport and Environment - Measures and Policies An Interdisciplinary Research Centre
Transportøkonomisk institutt (TØI)
Tema: Miljøvennlig transport
 
Centre for Offshore Wind Energy - A Centre for Environmental Energy Research
Christian Michelsen Research (CMR)
Tema: Klimavennlig kraft
 
BIC: Biofuels Innovation Centre - Senter for biodrivstoffinnovasjon
Papir- og Fiberinstituttet AS
Tema: Miljøvennlig transport
 
The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology
Institutt for energiteknikk (IFE)
Tema: Klimavennlig kraft
 
BIGCCS Centre - International CCS Research Centre
SINTEF Energiforskning AS
Tema: CO2-håndtering
 
BIOENERGY INNOVATION CENTRE
Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB)
Tema: CO2-nøytral oppvarming
 
Research Centre for Offshore Wind Technology
SINTEF Energiforskning AS
Tema: Klimavennlig kraft
 
Centre for Environmental design of renewable energy
SINTEF Energiforskning AS
Tema: Klimavennlig kraft  og Et energisystem for fremtiden
 
The research Centre on Zero Emission Buildings
NTNU
Tema: Energieffektivisering
 
Centre for Sustainable Energy Strategies
NTNU
Tema: Samfunn
 
SUCCESS: SUbsurface CO2 storage - Critical Elements and Superior Strategy - A Norwegian Research Centre for eco-friendly energy (FME)
Matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
Tema: CO2-håndtering
 
Offshore Transmission Network Technology
NTNU Elkraftteknikk
Tema: Energisystem for fremtiden og Klimavennlig kraft
 
Centre for Social Studies of Energy
NTNU
Tema: Samfunn
 
Centre for Sustainable Transportation
SINTEF
Tema: Miljøvennlig transport
 
Next Generation Technology for Efficient Energy Use
SINTEF Energiforskning
Tema: Energieffektivisering
 
FME center for safe CO2 storage in geological repositories
Forskningsavdelingen, Universitetet i Bergen
Tema: CO2-håndtering
 
FME Centre for Innovations in Bioenergy
SINTEF Energiforskning AS
Tema: CO2-nøytral oppvarming

 

 

Skrevet av:
Kristen Ulstein Spesialrådgiver +47 22 03 75 25 ku@forskningsradet.no
Publisert:
22.09.2008
Sist oppdatert:
22.09.2008