Gå direkte til innhold
 

Er du interessert i forskningsetiske spørsmål?

De nasjonale forskningsetiske komiteer trenger nye ledere, nestledere, medlemmer og varamedlemmer for perioden 2018 til 2021. Nå har du muligheten til å engasjere deg aktivt i forskningsetikk. Både forskere og andre interesserte oppfordres til å sende inn en søknad.

Komiteenes hovedoppgave er å gi råd og informasjon til forskere, forskningsinstitusjoner, forvaltningen og allmennheten om forskningsetiske spørsmål på sine respektive fagområder.

Nå skal det oppnevnes nye ledere, nestledere, medlemmer og varamedlemmer til alle de tre komiteene for perioden 2018-2021. Forskningsrådet ønsker derfor å komme i kontakt med engasjerte forskere og andre interesserte som kunne tenke seg å delta i dette arbeidet. 

Det er tre nasjonale forskningsetiske komiteer: en for medisin og helsefag (NEM), en for naturvitenskap og teknologi (NENT) og en for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). NEM er i tillegg klageorgan for vedtak truffet av regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Hvis du er interessert i å sitte i en av komiteene, send en kort begrunnelse, CV med korte opplysninger om deg selv og din erfaring, eventuelle verv og andre relevante opplysninger innen fredag 1. september til: lb@forskningsradet.no.

Komiteen søker etter personer til følgende arbeidsområder:

  • NEM (medisin og helsefag): Lekfolk med interesse for, og forskere med fagkompetanse i medisin, helsefag, psykologi, juss og filosofi/etikk.
  • NENT (naturvitenskap og teknologi): Lekfolk med interesse for, og forskere med fagkompetanse i naturvitenskap og teknologi, juss og filosofi/etikk.
  • NESH (samfunnsvitenskap og humaniora): Lekfolk med interesse for, og forskere med fagkompetanse i samfunnsvitenskap og humaniora , juss og filosofi/etikk.

Se Prop. 158 L(2015-2016), kapittel 4.3 og de forskningsetiske komiteenes nettside for mer informasjon om oppgavene til komiteene.

De nasjonale forskningsetiske komiteer er uavhengige forvaltningsorganer med et felles sekretariat som holder til i Oslo. Medlemmene blir oppnevnt av Kunnskapsdepartementet etter innstilling fra Forskningsrådet for en periode på fire år. Komiteene møtes 4-6 ganger i året.

Har du spørsmål om hva dette arbeidet innebærer, kan du kontakte Gunhild Rønningen i Forskningsrådet, se kontaktinfo til høyre.

Skrevet av:
Gunhild Rønningen Seniorrådgiver gr@forskningsradet.no
Publisert:
03.07.2017
Sist oppdatert:
04.07.2017