Gå direkte til innhold
 

Ny infrastruktur:

Enklere for forskere

En ny infrastruktur skal gi norske og utenlandske forskere enklere, raskere og bedre tilgang til norske registerdata.

 Gjennom Forskningsrådets satsing på forskningsinfrastruktur er det tildelt 35 millioner kroner til infrastrukturen RAIRD.

- Forskere skal få raskere og bedre tilgang til de ulike registrene, sier Bjørn Henrichsen. Foto: NSD - Forskere skal få raskere og bedre tilgang til de ulike registrene, sier Bjørn Henrichsen. Foto: NSD - Denne infrastrukturen vil ha enorm betydning for norske samfunnsforskere spesielt, men også for forskere innenfor fagfelt som helse og miljø, sier Bjørn Henrichsen, administrerende direktør ved Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD).

Norge i en særklasse
Henrichsen sier at norske registerdata står i en særklasse internasjonalt. Forskningspotensialet er svært stort, men det har vært utfordringer knyttet til tilgjengeligheten.

- Dagens prosedyre for tilgang til registerdata er tids- og ressurskrevende, blant annet fordi det ofte er sensitive data med ulike registereiere, forklarer Henrichsen.

Forskere skal få raskere og bedre tilgang til de ulike registrene og kan søke opp data fra sin egen PC utdyper Henrichsen.

Han understreker at personvernhensyn er godt ivaretatt i den nye satsingen.

NSD og Statistisk Sentralbyrå (SSB) skal lage et system for å gi forskere enkel tilgang til de ulike registrene som finnes i Norge. Systemet skal bygges opp stegvis, slik at forskerne ganske raskt vil kunne merke forbedringer.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock
Unikt på verdensbasis
RAIRD vil ligge helt i verdensfronten når det gjelder teknologi, organisering, forvaltning og formidling av forskningsdata, forklarer Henrichsen.

- Jeg vil karakterisere dette som et gjennombrudd. Systemet er unikt på verdensbasis. Det vil kunne fremme internasjonalt forskningssamarbeid fordi det vil bli mer attraktivt for utenlandske forskere å benytte norske data.

Prosjektledelsen ligger hos NSD i Bergen. Prosjektledelsen ligger hos NSD i Bergen. NSD og SSB skal sammen drifte infrastrukturen, og prosjektledelsen ligger hos NSD i Bergen.

Sammen eier eller forvalter NSD og SSB det meste av registerbaserte administrative data, og andre store databaser om samfunnsforhold i Norge.

RAIRD vil i første rekke utvikle infrastrukturen med sikte på å betjene samfunnsvitenskapelig forskning, men kan uten problemer overføres til andre forskningsområder som benytter registerdata, som miljø, kultur, medisin og helse.

- Infrastrukturen vil være en nyvinning for den empiriske forskningen på et bredt spekter av samfunnsutfordringer. Den vil gi et langt bedre kunnskapsgrunnlag for beslutninger på en rekke viktige områder, fremhever Henrichsen.

Infrastrukturen vil være tilgjengelig for alle forskere og forskningsinstitusjoner.

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur
Forskningsrådet delte i denne omgangen ut 400 millioner kroner til nye investeringer i forskningsutstyr. Dermed har Forskningsrådet bevilget til sammen en milliard kroner til forskningsinfrastruktur i løpet av en toårsperiode

Målet med satsingen på forskningsinfrastruktur er å gi forskerne det utstyret de trenger for å møte de store kunnskapsutfordringene og næringslivets behov med effektivitet og forskning av høy kvalite

Skrevet av:
Siv Haugan Seniorrådgiver +47 22 03 73 53 sh@forskningsradet.no
Publisert:
29.11.2011
Sist oppdatert:
13.09.2016