Gå direkte til innhold
 

Endringer i årets FRIPRO-utlysning

Søknadsfristen for FRIPRO er 24. mai. Trinn to av "Fellesløft III" skal gjennomføres i 2017, og vi lyste ut 500 millioner kroner til nye FRIPRO Toppforsk-prosjekter med start i 2018.

I år blir følgende søknadstyper lyst ut: FRIPRO Toppforsk, forskerprosjekt, unge forskertalenter, FRIPRO mobilitetsstipend og arrangementsstøtte.
 


FRIPRO lyser ut forskningsmidler innenfor tre fagområder:

Humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM)
Matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK)
Medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO)

Trinn to av Fellesløftet III – FRIPRO Toppforsk

I 2015 inngikk forskningsinstitusjonene og Forskningsrådet en avtale om et nytt fellesløft. Sterke forskningsmiljøer med potensial til å bli blant de verdensledende på sitt forskningsfelt, skal finansieres/støttes gjennom søknadstypen FRIPRO Toppforsk. Dette er det tredje i rekken av spleiselag mellom forskningsinstitusjonene og Forskningsrådet.

I trinn én fikk 46 prosjekter til sammen 1 milliard kroner, med start i 2016. Trinn to av "Fellesløft III" blir lyst ut i år, med 500 millioner kroner til nye Toppforsk-prosjekter med start i 2018. Universitetene, høyskolene, forskningsinstituttene og helseforetakene er med i fellesløftet.

Utenlandsstipend og forlengelse av prosjektperioden

Prosjektansvarlig institusjon for forskerprosjekt og unge forskertalenter kan som før søke om 3-12 måneders utenlandsstipend til stipendiater med lønnsmidler fra FRIPRO.

For postdoktorstipendiater med lønnsmidler fra FRIPRO-prosjekter som blir vedtatt finansiert i årets søknadsbehandling, kan prosjektansvarlig institusjon søke om forlengelse av postdoktorperioden som følge av et utenlandsopphold av 3–12 måneders varighet. Stipendperioden forlenges tilsvarende det antall måneder de er i utlandet. Oppholdet kan bestå av flere opphold som til sammen blir maksimalt 12 måneder. Tilbudet er et ledd i Forskningrådets nye rekrutteringspolicy.

Intervju av unge forskertalenter

FRIPRO fortsetter ordningen med intervjuer av prosjektledere for unge forskertalenter som en del av søknadsbehandlingen. 

Tilpasning til og kvalifisering for ERC

Også i trinn to av "Fellesløft III" vil det være et krav om at prosjektledere for Toppforsk-søknader som blir innvilget, må søke ERC før de igjen kan søke om midler fra FRIPRO. Det er også en forventning om at prosjektledere som får innvilget søknaden om forskerprosjekt eller unge forskertalent-prosjekt, søker ERC.

Skrevet av:
Therese Farstad Rådgiver +47 412 97 320 tf@forskningsradet.no
Publisert:
17.02.2017
Sist oppdatert:
30.05.2017