Gå direkte til innhold
 

En milliard til sterke forskningsmiljøer

Forskningsrådet og forskningsinstitusjonene gir til sammen én milliard kroner til 46 prosjekter i FRIPRO Toppforsk. Hvert prosjekt får mellom 15 og 25 millioner kroner over 4 til 5 år.

Statsminister Erna Solberg (Foto: Statsministerens kontor) – Forskning og innovasjon er ett av denne regjeringens viktigste satsingsområder. Dersom vi skal klare omstillingen vi står midt oppe i, er vi avhengig av nye ideer og løsninger som kan skape nye arbeidsplasser og nye verdier, sier statsminister Erna Solberg.

– Toppforsk er en ny og målrettet satsing for å sikre god, langsiktig finansiering til forskningsmiljøer som kan bli internasjonalt ledende innenfor sine felt. Det er en viktig oppfølging av målet i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning om å utvikle flere verdensledende miljøer i Norge, poengterer Solberg.

Klar prioritering fra forsknings-Norge

FRIPRO Toppforsk er et spleiselag mellom universitetene eller andre forskningsinstitusjoner og Kunnskapsdepartementets midler via Forskningsrådet. Årets fellesløft er det tredje spleiselaget i Fri prosjektstøtte.

– Vi er svært glade for at en langsiktig budsjettvekst fra Kunnskapsdepartementet sammen med en klar prioritering fra forskningsinstitusjonene, gir oss mulighet for å gi et løft til så mange sterke miljøer. Dette er jeg sikker på er en svært god investering for alle parter, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén.

Midlene går kun til prosjekter som har oppnådd høyest rangering av internasjonale fagpaneler. Universitetene har selv valgt ut hvilke prosjekter som skal få støtte ut fra en liste over alle de høyest rangert prosjektene ved sin institusjon. Alle universitetene har oppnådd minst ett Toppforsk-prosjekt.

For første gang er høyskoler, forskningsinstitutter og regionale helseforetak med i fellesløftet. 

– Det er veldig positivt at det også utenfor universitetene er sterke forskningsmiljøer som har nådd opp i konkurransen. Ni av prosjektene er forankret i andre forskningsinstitusjoner, som har takket ja til å være med på spleiselaget, sier Hallén.

Fordeling av Toppforsk-prosjekter

Her er oversikter og prosjektene som er valgt ut i Fellesløftet:

17 Toppforsk-prosjekter ved Universitetet i Oslo Last ned PDF - 68 KB

8 Toppforsk-prosjekter ved Universitetet i Bergen Last ned PDF - 67 KB

5 Toppforsk-prosjekter ved NTNU Last ned PDF - 66 KB

7 Toppforsk-prosjekter ved universitetene i Tromsø, Stavanger, Agder og NMBU Last ned PDF - 70 KB

9 Toppforsk-prosjekter ved høyskoler og forskningsinstitutter Last ned PDF - 68 KB

Høy innvilgelsesprosent

Forskningsrådet har behandlet til sammen 172 søknader til FRIPRO Toppforsk. 74 av søknadene fikk karakter 6 og 7 og var med i utvelgelsen. 46 av disse prosjektene får finansiering. Det betyr at 62 prosent av de kvalifiserte søknadene og 27 prosent av alle søknadene blir innvilget.

9 av de 46 innvilgete prosjektene har kvinnelig prosjektleder. Av søknadene totalt var det 38 av 172 prosjekter som hadde kvinnelig prosjektleder.

– Den skjeve kjønnsbalansen i tildelingene gjenspeiler søknadsmassen. Vi skulle gjerne sett at andelen kvinnelige prosjektledere var høyere, sier Hallén.

Tredje fellesløft i FRIPRO

I 2012 gikk universitetene og Forskningsrådet sammen om et fellesløft på 600 millioner kroner til FRIPRO. I 2014 kom det andre fellesløftet på 300 millioner til unge forskertalenter, og i år er sterke forskningsmiljøer prioritert. Fellesløftene har bidratt til å øke innvilgelsesprosenten i FRIPRO betydelig. Samarbeidet har gjort det mulig å finansiere mange svært støtteverdige prosjekter, som ellers ville blitt avslått på grunn av trange økonomiske rammer.

Skrevet av:
Christian Lund Spesialrådgiver 22 03 73 40 clu@forskningsradet.no
Publisert:
25.01.2016
Sist oppdatert:
13.09.2016