Gå direkte til innhold
 

En milliard til innovasjon i bedrifter

Forskningsrådet lyser nå ut én milliard kroner til innovasjonsprosjekter i bedrifter. Midlene skal bidra til at bedrifter kan løse samfunnsutfordringer, sikre bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst.

– Norge har mange smarte bedrifter. Vi trenger at enda flere av dem utvikler nye og bedre varer, tjenester og løsninger. En sterk satsing på forskning og utvikling skal skape et mer konkurransedyktig næringsliv og flere grønne, smarte og nyskapende jobber, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.


Muligheter for bedrifter i alle bransjer


Både små og store bedrifter fra alle bransjer kan søke om støtte til innovasjonsprosjekter. Det er øremerket midler til noen områder, mens om lag en tredel er frie midler som kan fordeles til bedrifter fra alle næringer.

– Norsk næringsliv forsker stadig mer, og vi håper på søknader fra en stor bredde av norsk næringsliv også i år. Det skal finnes muligheter for støtte for alle bedrifter som bruker forskning i sitt innovasjonsarbeid, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Midlene til innovasjonsprosjekter kommer fra flere departementer og skal dekke en rekke områder som er viktige for norsk næringsliv og samfunnsutvikling.

Bør utnytte mulighetene som ligger i bærekraftsmålene

I denne utlysningen legger Forskningsrådet større vekt på å få fram prosjekter som skal bidra til bærekraft.

– Vi ønsker å mobilisere norske bedrifter til å utnytte de mulighetene målene om økt bærekraft representerer, og enda bedre legge til rette for næringsutvikling som bidrar til økt bærekraft og grønn konkurransekraft, sier John-Arne Røttingen.

Tilbyr støtte i søknadsprosessen

Alle bedrifter skal kunne søke støtte til innovasjonsprosjekter, og Forskningsrådet har etablert flere ordninger for å gjøre det lettere å søke. Bedrifter har mulighet til å sende inn en skisse før den endelige søknaden.

– Spesielt for bedrifter som aldri har søkt før kan skisseordningen være nyttig. Ved å sende inn en skisse får bedriften verdifull tilbakemelding på om de bør søke, og eventuelt om det er noe de bør tenke på før de sender inn den endelige søknaden i oktober, sier John-Arne Røttingen.

Forskningsrådet arrangerer også informasjonsmøter, Åpen dag, for bedrifter over hele landet, samt Prosjektverksted, som kan hjelpe søkere med å utvikle prosjektet sitt.

Fristen for å sende inn skisse er 29. august 2018. Søknadsfrist er 10. oktober 2018. Beslutning om hvilke prosjekter som får støtte blir tatt i januar 2019.

Bedrifter som vurderer å søke støtte kan lese mer på forskningsradet.no/naeringsliv
 

Skrevet av:
Maria Ekornes Myhre Seniorrådgiver mem@forskningsradet.no
Publisert:
03.05.2018
Sist oppdatert:
03.05.2018