Gå direkte til innhold
 

Ekspertutvalg vil ha mer forskning på ekstremisme og terrorisme

Det er klart behov for mer forskning på ekstremisme, terrorisme og radikalisering i Norge, mener et ekspertutvalg oppnevnt av Norges forskningsråd.

Ekspertutvalget, som har hatt i oppdrag å utarbeide en plan for fremtidig forskningsinnsats på terrorisme og ekstremisme, har nylig levert sin rapport. Underveis i arbeidet har det vært en åpen innspillrunde der det kom inn gode bidrag som er tatt inn i endelig plandokument.

Etableringen av Senter for forskning på høyreekstremisme (C-REX) har vært et viktig tilskudd til den nasjonale forskningsinnsatsen på feltet, men utvalget konkluderer med at forskningen på ekstremisme, terrorisme og radikalisering i Norge er fremdeles betydelig underdimensjonert.

Utvalget understreker at det er behov for ytterligere innsats for å skape en riktigere dimensjonering av forskningsinnsatsen i lys av den store etterspørselen etter kunnskap.

Vesentlige forskningstemaer
- Ekstremisme, terrorisme og radikalisering kan forstås som gjenstridige samfunnsproblemer som er vanskelige eller tilsynelatende uløselige, såkalte «wicked problems». Det er problemer som krysser geografiske, sosiale, kulturelle og administrative grenser og som kjennetegnes av kompleksitet, usikkerhet om årsak, utvikling og om hvordan ulike mottiltak virker. Hva myndighetene gjør, hvilke tiltak som settes i verk for å håndtere radikalisering, ekstremisme og terrorisme, hvilken effekt de har og hvordan slike tiltak mottas i befolkningen er vesentlige forskningstema som i dag ikke er tilstrekkelig belyst, heter det blant annet i rapporten.

Forskningsrådet vil med utgangspunkt i rapporten jobbe videre med å utvikle en bred satsning på forskning om ekstremisme og terrorisme. I en tid med mange hendelser og behov for handling er det viktig å sikre et godt kunnskapsgrunnlag for forståelse av årsaker til ekstremisme og terrorisme som grunnlag av politikkutvikling og iverksetting av tiltak.

Ekspertutvalget
Her er ekspertutvalget (oppnevnt av Forskningsrådet) som har utarbeidet forslaget til plan for den nye satsingen på forskning om ekstremisme og terrorisme. Utvalget har bestått av både av forskere og brukere:

Elisabeth Ivarsflaten, professor, Institutt for sammenliknende politikk, UiB (leder)
Sissel Haugdal Jore, Senterleder og førsteamanuensis SEROS, UiS
Torkel Brekke, professor, PRIO
Petter Nesser, forsker, FFI
Elin Solberg, Politiavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet
Knut Fosli, fagdirektør i Politiavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet
Yngve Carlsson, spesialrådgiver, KS

Førsteamanuensis Lise Rykkja, Institutt for administrasjon og organisasjon, UiB, har vært planutvalgets sekretær.

Skrevet av:
Siv Haugan Spesialrådgiver +47 22 03 73 53 sh@forskningsradet.no
Publisert:
19.07.2017
Sist oppdatert:
20.07.2017