Gå direkte til innhold
 

ERC Starting Grants 2012:

EU-millioner til norsk hjerneforsker

Kristine Walhovd ved Universitetet i Oslo får 12 millioner kroner fra EU for å studere effekten av hjernetrening. Dermed har enda en søker fra en norsk institusjon fått ERC Starting Grant i 2012.

Norge har fremragende hjerneforskningsmiljøer som markerer seg internasjonalt. Nå har enda en forsker fra ett av disse sterke miljøene fått midler fra EUs satsing på unge og lovende forskere, ERCs Starting Grants. Professor Kristine B. Walhovd, som får 12 millioner kroner fra EU over fem år for å realisere sitt forskningsprosjekt, er den eneste norske forskeren som slapp gjennom nåløyet innenfor domenet samfunnsvitenskap og humaniora.

Forsker på hjernens mysterier

Menneskets hjerne og kognitive funksjon endrer seg gjennom hele livet. Intellektuelle og fysiske erfaringer påvirker hjernen og tankeevnen. Samtidig vet man at hjernen kan trenes opp, og at målrettet kognitiv trening fører til strukturelle endringer i hjernen. Nyere forskning, blant annet fra Kristine Walhovds egen forskningsgruppe, har vist at man kan spore disse endringene i en MR-maskin. Men fortsatt er mange sentrale spørsmål ubesvart:

- Vi vet ikke hvor mye trening som er optimalt, hvor lenge man bør trene, hva slags trening som virker best, om positive effekter av trening vil vare over tid, og om de som trener opplever at de har nytte av det i dagliglivet. Dessuten er det forskjellig hvor mye utbytte ulike personer har av den kognitive treningen, men vi vet ikke hvorfor. Det hjernemessige grunnlaget for effekten av trening er også dårlig forstått hos mennesker, i følge Walhovd.

Formålet med det ferske EU-prosjektet er nettopp å få mer kunnskap om disse spørsmålene.

Walhovd får ERCs Starting Grants for å forske på effekten av å trene opp hjernen. Kristine Walhovd får ERCs Starting Grants for å forske på effekten av å trene opp hjernen. (Foto: Svein Harald Milde/Universitetet i Oslo)

I fjor fikk også ektemannen Anders Fjell det prestisjetunge ERC Starting Grants. Walhovd og Fjell, som fikk en plass på Morgenbladets ferske liste over de ti mest lovende, unge forskerne i Norge, leder en forskningsgruppe ved Universitetet i Oslo som forsker på endringer i hjernen gjennom livet.

Fem norske ERC Starting Grants

Følgende fem forskere ved norske institusjoner har dermed fått ERC Starting Grants:

• Saket Saurabh (informatikk), Universitetet i Bergen
• Adriano Mazzini (geologi), Universitetet i Oslo
• Sergey Neshevyev (matematikk), Universitetet i Oslo
• Siddhartha Mishra (matematikk), Universitetet i Oslo
• Kristine Walhovd (nevrovitenskap/psykologi), Universitetet i Oslo

Ytterligere to forskere som søkte fra Norge fikk også gjennomslag for sin søknad, men har ikke lenger tilknytning til et norsk universitet.

Økte EU-budsjetter

I år mottok Det europeiske forskningsrådet (ERC) 4741 søknader til sine Starting Grants, EUs øremerkede virkemiddel for å finansiere spesielt lovende forskere som er tidlig i sin forskerkarriere. Det var en økning på 16 % fra i fjor. Årets budsjett var på nesten seks milliarder norske kroner (800 millioner euro), og var økt med 17 % i forhold til året før. Fra Norge søkte 75 forskere om ERC Starting Grants.

Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Nederland er de landene som har flest innvilgede søknader i denne runden. Til sammen har over 530 forskere fra 41 ulike nasjoner i 21 forskjellige land fått ERC Starting Grants i år. 24 % er kvinner.

Skrevet av:
Synnøve Bolstad
Publisert:
01.10.2012
Sist oppdatert:
13.09.2016