Gå direkte til innhold
 

EUs energiveikart 2050:

EU tar lederrollen i kampen mot klimautslippene

15. desember offentliggjorde EU-Kommisjonen Energiveikart mot 2050. Veikartet staker ut kursen for et Europa der landene sammen finner ut hvordan vi kan redusere klimautslippene med 80 prosent.

I følge EU-kommisjonen inneholder «EU Energy Roadmap 2050» svarene på hvordan EUs energiproduksjon skal bli sikker, konkurransedyktig og så godt som utslippsfri. Veikartet peker på hvilke grep som må tas om EU skal nå sine ambisiøse klimamål.

EU påpeker at selv om det vil kreve betydelig økte investeringer de neste årene, vil kostnadene på sikt bli lavere blant annet fordi det vil stimulere til utvikling av ny teknologi.

− Vi merker oss at EU peker på behovene for større innsats på forskning på og utvikling- og demonstrasjon av fornybar energi, energieffektivisering og CO2-håndtering. En økt innsats på disse områdene er viktige forutsetninger for å få fart på kommersialiseringen av teknologi som reduserer CO2-utslippene, sier Fridtjof Unander, direktør for Forskningsrådets divisjon for energi, ressurser og miljø.

− En forsterket og målrettet satsing på forskning og utvikling er minst like viktig selv om Durban-forhandlingene dessverre ikke ga oss det resultatet vi kunne ønske. Om vi lykkes vi med å få frem ny og mer effektiv teknologi, vil dette redusere kostnadene med å nå klimamålene. Dette kan gjøre det lettere å få til en ny klimaavtale. Vi er derfor glade for at EU trekker dette frem som et viktig element i sitt veikart, sier Unander. Foto: Andreas B. Johansen/Forskningsrådet − En forsterket og målrettet satsing på forskning og utvikling er minst like viktig selv om Durban-forhandlingene dessverre ikke ga oss det resultatet vi kunne ønske, sier Fridtjof Unander, direktør for Forskningsrådets divisjon for energi, ressurser og miljø. (Foto: Andreas B. Johansen/Forskningsrådet)

Basert på scenarier
EUs energiveikart er verken en handlingsplan eller juridisk bindende, men skal hjelpe beslutningstakere til å gjøre de riktige langsiktige vurderingene. Energiveikart er heller ikke en prognose, men baserer seg på scenarier som utforsker mulighetene til EUs energisystem. En del av svaret er å skape et felleseuropeisk syn på utfordringene og utvikle felles tiltak og instrumenter. Pengene er der. Det som skal til nå er å mobilisere bruken av dem og investere dem på en mest mulig hensiktsmessig og effektiv måte.
Noen av de sentrale konklusjonene på tvers av alle scenariene er:

• Strukturell endring er avhengig av økt andel bruk av elektrisitet
• Vi trenger energieffektiviseringsgevinster gjennom hele systemet
• Fornybar energi blir mer sentralt
• Europa trenger modernisert og intelligent infrastruktur
• Europa trenger et effektivt indre marked
• Europa trenger å mobilisere kapital og investeringer

Siste av fire veikart
«EU Energy Roadmap 2050» er det siste i fire i rekken av fire sektorveikart. De tre forløperne er «Low carbon economy roadmap» og «White paper» på henholdsvis «Transport» og «Resource efficient Europe». Foto: Shutterstock (Foto: Foto: Shutterstock)

Skrevet av:
Mari Susanne Solerød Spesialrådgiver 22 03 72 60 mso@forskningsradet.no
Publisert:
15.12.2011
Sist oppdatert:
13.09.2016