Gå direkte til innhold
 

EU ser på Norge som en viktig innspillsaktør til neste rammeprogram

Robert-Jan Smits, EUs generaldirektør for forskning og innovasjon, har vært i Norge for å få bidra til diskusjonen om EU sitt neste forsknings- og innovasjonspogram, FP9. EU ser på Norge som en viktig aktør i den pågående innspillsfasen og vil lytte til forslagene som kommer.

Forsningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen, NTNU-rektor Gunnar Bowim, Forskningsrådets internasjonale direktør Kristin Danielsen, EUs generaldirektør for forskning Robert-Jan Smits og UiO-rektor Ole Petter Ottersen i samtale om Norges innspill til EUs neste rammeprogram. (Foto: Hilde T. Harket)
På sitt besøk roste Smits Norges første innspill til FP9 og poengterte at Norges ønske om vektlegging av det grønne skiftet, deles av Kommisjonen. Koblingen til oppfølging av klimaavtalen (COP 21) og FNs bærekraftsmål blir spesielt viktig. Smits luftet også ideen om bærekraftsmålene skal være styrende for hovedprioriteringene i FP9.

Norge har mye å bidra med
I et kommende innspill til tematiske prioriteringer i det kommende forsknings- og innovasjonsprogrammet, vil havforskning/blå vekst og fornybar energi være åpenbare norske prioriteringer. Forskningsrådets direktør, John-Arne Røttingen, peker på at Norge også har mye å bidra med innen områder som geologi, maritim teknologi, klimaforskning og klinisk medisin.

I en tid preget av sterke geopolitiske spenninger, marginalisering og sviktende tillit til demokratiske institusjoner, har Norge også sterke fagmiljøer innen samfunnsvitenskap og humaniora som kan bidra med forskning på hvordan vi kan sikre en stabil institusjonell og demokratisk samfunnsbasis.

EUs budsjetter under lupen
Det politiske og økonomiske klimaet blir en stor utfordring for FP9. EUs budsjetter Norges innspill vil bli lyttet til, lovet EUs Robert-Jan Smits. (Foto: Hilde T. Harket) er satt under lupen av medlemslandene og et kommende Brexit vil kunne medføre at EUs budsjett krymper med 15-20 prosent. Det er ikke lenger selvsagt at den jevne, sterke veksten i EUs budsjetter til forskning og innovasjon vil fortsette. I følge Smiths er det trolig ikke rom for både å styrke innsatsen for å bygge Det europeiske forskningsområdet (ERA) og øke den direkte støtten til forsknings- og innovasjonsprosjekter, slik Norge har foreslått i det første innspillet.

Fortsatt mulig å gi innspill
Norge er et av de første landene som har kommet med sine innspill til FP9, og Robert-Jan Smits poengterte at landene som gir innspill tidlig i prosessen blir lyttet til.

Det første norske innspillet, som ble sendt i mars, handler om Norges overordnede synspunkter på det neste rammeprogrammet. Det nye innspillet skal omhandle innholdsmessige prioriteringer i det neste rammeprogrammet. Til dette nasjonale innspillet ønsker Forskningsrådet bidrag fra bedrifter, institusjoner og enkeltpersoner som er interessert i utviklingen av EUs neste forsknings- og innovasjonsprogram.  

Forskningsrådet oppfordrer alle som ennå ikke har git sine tilbakemeldinger, om å gjøre dette innen 28. april.

Les også
EU vil ha flere ville ideer - Khrono
Det er enkelte ting vi må gjøre annerledes - Universitetsavisa

 

Skrevet av:
Hilde Totland Harket Spesialrådgiver htha@forskningsradet.no
Publisert:
21.04.2017
Sist oppdatert:
22.04.2017