Gå direkte til innhold
 

EU satser stort på fremtidsteknologier

FET står for “Future Emerging Technologies”. Nye initiativer kan få budsjetter på 100 millioner euro i året over ti år. SIMULA-forskeren Molly Maleckar deltar i planleggingen av et slikt initiativ.

Future Emerging Technologies” og initativene FET Flagships indikerer at EU vil gå i bresjen for å skape helt nye og banebrytende teknologier.

I EUs 7. rammeprogram kan FET Flagship Initiatives komme til å spille en sentral rolle. Minst to skal opprettes innen 2013.

Det er litt preg av manhattanprosjekt-metode over FET-planene - tanken er at man skal finne fram til et antall “ville idéer” som kan forandre og forbedre menneskers liv – og deretter satse stort på å virkeliggjøre dem.

 

FET skal sette unge forskere i stand til å realisere sine modigste visjoner for fremtiden FET skal sette unge forskere i stand til å realisere sine modigste visjoner for fremtiden


Bølge av innovasjon

Målet med å satse på FET er å gjøre Europa ledende på flere teknologiske områder, gjennom å sette ambisiøse mål for forskning som kan få stor samfunnsmessig betydning. Håpet er at forskningen skal gi støtet til en bølge av innovasjonsvirksomhet i Europa.

Mye kan komme til å skje i skjæringspunktet mellom IT og liv. Planene spenner fra simulering av menneskehjernen til roboter som kan følge mennesker.

Et viktig virkemiddel i FET er å sette unge forskere i stand til å samarbeide om realiseringen av sine modigste visjoner for fremtiden.

Biomedisinsk forskning

Molly Maleckar tok sin PhD i biomedisinsk forskning ved John Hopkins-universitetet i 2008. Hun har vært forsker ved SIMULA i halvannet år.

Maleckar er knyttet til SFF-senteret Senter for biomedisinske beregninger (CBC), som ledes fra SIMULA. Dette er et av de åtte SFF-sentrene som ble utpekt av Norges forskningsråd i 2006 (Sentre for fremragende forskning).

Maleckar har allerede flere forskningsprosjekter og publikasjoner bak seg, og er nå altså bedt om å være talskvinne for en av tre forskergrupper som sammen vil danne et konsortium med prosjektet “Computed Medicine”. Dette konsortiet ønsker å bli et av de nye FET-initiativene i EU.

Molly Maleckar, forsker ved SIMULA, er med og legger planer for et nytt, stort  forskningsinitiativ i EU. Molly Maleckar, forsker ved SIMULA, er med og legger planer for et nytt, stort forskningsinitiativ i EU. – Det er utrolig bra om vi nå får en person fra CBC sentralt plassert i dette nye EU-initiativet. Slik kan vi være med på å definere hvordan EU skal satse på noen av de områdene vi holder på med, sier leder for CBC, Hans Petter Langtangen.

Helseinformasjon

Maleckar understreker at hun i første omgang bare skal være med på å utvikle en pilot for et FET-initativ.

– Piloten skal peke ut målsettinger og definere faglig utfordringer. Å få lov til å være med på å utforme planene for et slikt digert EU-prosjekt er veldig spennende. Ikke minst fordi jeg får delta i arbeidet med å bestemme det faglige innholdet i mulige prosjekter, sier Maleckar.

– I de nye FET-initiativene er det fremtidens teknologier det dreier seg om. På området jeg forsker, biomedisin og helse, står utfordringene i kø, forklarer hun.

– Allerede i dag er vi for eksempel i stand til å samle enorme mengder helseinformasjon om en pasient. Men vi er ikke i stand til å gjøre denne informasjonen tilgjengelig på en brukervennlig måte, verken for leger, pasienten selv eller for behandlingsinstitusjoner som trenger kunnskaper om pasienten. Slik mister vi blant annet muligheten til å stille gode diagnoser.

– Nå kan vi revolusjonere måten vi tenker rundt medisin i Europa, sier en entusiastisk SIMULA-forsker.

Framover

Også et annet FET Flagship-pilotprosjekt har en norsk forsker med på laget som koordinator. Det er Geir Horn i SINTEF som koordinerer “Phoenix: Emerging Intelligence and Control in Complex Socio-Technical Systems”.

Det er foreslått i alt 20 FET Flagship-initiativer. Prosessen framover er at disse leverer søknader innen 2. desember. Blant de 20 skal det velges ut 5-6 pilotprosjekter (gjennom det som på EU-fagspråket kalles Coordination Action). Disse får mandat til å sette opp et flaggskip-program som skal kunne startes i 2013.

Hvilke av de 5-6 pilotene som velges ut i 2013 vil være avhengig av modenhetsgrad, og forankring i de ulike nasjonale IKT-forskningsstrategiene i medlemslandene.

Skrevet av:
Bård Amundsen
 

Legg igjen en kommentar


Captchabilde

 
Publisert:
28.10.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016