Gå direkte til innhold
 

ERC-finansiering til fire forskere

Ett Starting Grant og tre Consolidator Grant er resultatet så langt for norske søknader til Det europeiske forskningsrådet ERC i 2015. Resultatene for Advanced Grant kommer senere.

Nicholas Worth, NTNU, får 1,9 millioner euro i Starting Grant fra ERC. Nicholas Worth ved NTNU får et Starting Grant (yngre forskere) til prosjektet "Breaking the paradigm: A new approach to understanding and controlling combustion instabilities. Han får 1,9 millioner euro (om lag 18 millioner kroner) til prosjektet. Han skal videreutvikle nye drivstoff-fleksible forbrenningskonsepter med lave utslipp.

Worth jobber ved Institutt for energi- og prosessteknikk.

Se også NTNU-forskning tildeles millionstipend

 

Tre "viderekomne"

I tillegg til Worths Starting Grant får tre forskere Condolidator Grant, som retter seg mot de mer etablerte. Det er Sven Wedemeyer og Bård Harstad, begge Universitetet i Oslo, og Jorge Fernandes ved Nord universitet i Bodø.

Sven Wedemeyer, Universitetet i Oslo, får to millioner euro i Consolidator Grant fra ERC. Wedemeyer får to millioner euro (om lag 20 millioner kroner) for å gjennomføre prosjektet "ALMA – The key to the sun's coronal heating problem". 

Han jobber ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i Oslo.

Wedemayer skal fra høsten 2016 stå i spissen for en forskergruppe som skal undersøke de ytre delene av solens atmosfære. Til det skal de benytte et gigantisk radioteleskopsystem som heter ALMA. Systemet ligger 5000 meter oppe i høyfjellene i Chile.

Se også Kvalitet er fakultetets store fortrinn

Jorge Fernandes, Nord universitet, får to millioner euro i Consolidator Grant fra ERC. Jorge Fernandes ved Nord universitet får Consolidator Grant på to millioner euro (20 millioner kroner) til akvakulturprosjektet "Innovative epigenetic markers for fish domestication" som skal undersøke hvordan miljøet påvirker genene hos fisk.

Han jobber ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Dette er første ERC-tildeling til Nord universitet. 

På engelsk: Prestigious project for University of Nordland

For andre gang

Bård Harstad, Universitetet i Oslo, får nærmere 1,6 millioner euro i Consolidator Grant fra ERC. Bård Harstad mottar ERC-finansiering for andre gang, noe bare nobelprisvinner Edvard Moser har klart før ham i Norge. Harstad hadde et Starting Grant fra 2012 til 2016. 

Samfunnsøkonomen får denne gangen nær 1,6 millioner euro (15 millioner kroner) over fem år for å forske på miljøøkonomi med prosjektet "The economics and politics of conservation".

Bård Harstad jobber ved Økonomisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, i Oslo.

 

Skrevet av:
Brita Skuland Seniorrådgiver +47 22 03 75 02 bsk@forskningsradet.no
Publisert:
26.02.2016
Sist oppdatert:
13.09.2016