Gå direkte til innhold
 

ERC Consolidator Grant til norsk forsker

Frederik Frøen ved Folkehelseinstituttet får vel 18 millioner kroner av det europeiske forskningsrådet ERC. Flere norske forskere bør søke, oppfordrer Forskningsrådet.

Frederik Frøen leder prosjektet _3Harmonized Reproductive Health Registries (hRHR)_3 som får 2,2 milloner euro (vel 18 millioner kroner) fra Det europeiske forskningsrådet ERC. Frederik Frøen leder prosjektet _3Harmonized Reproductive Health Registries (hRHR)_3 som får 2,2 milloner euro (vel 18 millioner kroner) fra Det europeiske forskningsrådet ERC. Frøens prosjektsøknad er blitt vurdert til å være så god at ERC innvilger 2,2 millioner euro fra en av sine tre prestisjestipendordninger, Consolidator Grant. Dette stipendet gis til forskere som er på vei mot selvstendige forskerkarrierer og som har prosjekter som fortjener finansiering.

De to øvrige prestisjestipendene er Starting Grant og Advanced Grant, som tildeles henholdsvis yngre og etablerte forskere med fremragende prosjekter og karrierer (se nederst i saken for søknadsfrister og om siste tildelinger til forskere i Norge via lenker til høyre på siden).

Første utenfor universitetene

– Folkehelseinstituttet er den første forskningsinstitusjonen utenfor universitetene som får et ERC-stipend. Flere institutter har vært nærme en tildeling tidligere, og det er svært gledelig at Folkehelseinstituttet nå lykkes, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i Forskningsrådet.

Frøen skal bruke stipendet til å forbedre innsamling og bruk av helsedata som kan redusere mødre- og barnedødeligheten i Palestina, opplyser Folkehelseinstituttet.

Frederik Frøen leder prosjektet "the harmonized Reproductive Health Registries (hRHR) Initiative". Prosjektet har som formål å forbedre både datakvaliteten og datainnsamlingsteknikkene når det gjelder familieplanlegging, svangerskap, fødselshjelp, barselomsorg og nyfødtomsorg.

Flere nordmenn bør søke

Consolidator Grant er beregnet på personer som har mellom sju og tolv års forskerkarriere etter ph.d. bak seg og er i ferd med å konsolidere sin forskerkarriere.

– Flere institutter har vært nærme en tildeling tidligere, og det er svært gledelig at Folkehelseinstituttet nå lykkes, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i Forskningsrådet. Foto: Sverre Jarild – Flere institutter har vært nærme en tildeling tidligere, og det er svært gledelig at Folkehelseinstituttet nå lykkes, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i Forskningsrådet. (Foto: Sverre Jarild) Et krav er at de har vist fremragende prestasjoner og har potensiale til å bli ledende på sitt forskningsfelt. For enkelte kan kravene til toppkvalitet kanskje virke avskrekkende, men Hanneborg mener mange flere norske forskere kan ha mulighet til å oppnå ERC-stipend.

Store penger og stor prestisje

– Mange flere norske forskere bør prioritere å bruke tiden det tar å skrive en god søknad, ikke minst for å sikre gjennomføringen av viktige prosjekter. Norske forskere bør i større grad vise at de kan hevde seg på denne europeiske prestisjearenaen og derved hente inn større ressurser til norsk forskning, sier Hanneborg.

 Forskningsrådet må hvert år avslå svært gode søknader til Fri prosjektstøtte (FRIPRO), som på mange måter har samme formål som ERCs prestisjestipender.

Det er ikke lettere få et ERC-stipend enn midler fra FRIPRO, selv om innvilgelsesprosent er høyere i ERC. Likevel bør FRIPRO-søkere som får karakter 6 eller 7 vurdere å søke ERC, der man også har høyere søknadsbeløp enn i FRIPRO.

Støtte til prosjektsøknad

Forskningsrådet har for øvrig finansiering som støtter søknadsarbeid for ERC, kalt Prosjektetableringsstøtte (PES). Det søkes gjennom institusjonen forskeren er knyttet til.

Neste mulighet til å søke ERC-stipend er i mars for Starting Grant og mai for neste Consolidator Grant. Utlysningene til Starting Grant og Consolidator Grant ligger ute:

Søknadsfrist for Starting Grant er 25. mars
Søknadsfrist for Consolidator Grant er 20. mai
Søknadsfristen for Advanced Grant er 21. oktober. Utlysningen blir lagt ut i juni.
 

FAKTA - norske ERC Grant-innstillinger
Siden første tildeling av ERC Starting Grant i 2007 har flere forskere ved norske institusjoner blitt innstilt til prestisjestipend fra ERC til sine prosjekter:

20 Starting Grant

25 Advanced Grant

1 Consolidator Grant (første tildeling i 2014)

Innstilling betyr at dette antallet er blitt innvilget stipendet. Noen har tatt med seg stipendet til en annen institusjon i Europa, mens én måtte takke nei fordi han sluttet ved sin norske institusjon og flyttet til USA.

Consolidator Grant ble skilt ut fra Starting Grant-gruppen som egen kategori og denne tildelingen er den første.

Skrevet av:
Brita Skuland Seniorrådgiver +47 22 03 75 02 bsk@forskningsradet.no
 

Legg igjen en kommentar


Captchabilde

 
Publisert:
22.01.2014
Sist oppdatert:
13.09.2016