Gå direkte til innhold
 

Datahåndteringsplaner sikrer gjenbruk av data

Bedre tilgang til forskningsdata styrker kvaliteten på forskningen og har stor samfunns- og næringsverdi. Forskningsrådet vil fra 2018 legge til grunn at alle prosjekter vi finansierer som genererer data, skal ha en datahåndteringsplan.

– Vårt mål er at forskningsdata skal være så åpne som mulig. Det vil gjøre forskningen mer transparent og legge til rette for enda bedre forskning og nyskaping i samfunns- og næringsutvikling, sier Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen. Han fortsetter:

John-Arne Røttingen (Foto: Sindre Mekjan, Forskningsrådet) – En datahåndteringsplan skal sikre data både underveis i prosjektet og for fremtidig gjenbruk. Derfor er det viktig at alle prosjekter der det er relevant, har en slik plan.

Kravet om datahåndteringsplaner er et nytt moment i Forskningsrådets policy for tilgjengeliggjøring av forskningsdata og gjelder for utlysninger fra og med 2018. Kravet er nedfelt i regjeringens strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata og er i tråd med tilsvarende krav i Horisont 2020.

En datahåndteringsplan er hovedregelen

Hovedregelen er at alle forskningsprosjekter Forskningsrådet finansierer som genererer data skal ha en datahåndteringsplan. Prosjektansvarlig må begrunne det spesielt dersom prosjektet ikke har en slik plan.

Planen er et levende dokument som skal følge forskningsprosjektet og tydeliggjøre hvilke data som vil bli generert, hvordan dataene skal beskrives og hvor de skal lagres, og om de kan deles og hvordan.

Planen bør være offentlig

– Datahåndteringsplanene skal foreligge ved revidert søknad. De vil ikke inngå i Forskningsrådets søknadsbehandling, og vi skal ikke evaluere innholdet i planene. Vi oppfordrer institusjonene til å gjøre planene offentlige, slik at fagmiljøene kan lære av hverandre, sier seniorrådgiver Marte Qvenild i Forskningsrådet.

Institusjonene har selv ansvar for hvordan dataene skal gjøres tilgjengelig. Når det er hensiktsmessig beholder imidlertid Forskningsrådet retten til å pålegge at dataene lagres i bestemte nasjonale eller internasjonale arkiv. Dette vil det bli opplyst om i utlysningene.
 

Skrevet av:
Christian Lund Spesialrådgiver 22 03 73 40 clu@forskningsradet.no
Publisert:
03.01.2018
Sist oppdatert:
15.06.2018