Gå direkte til innhold
 

DEMO 2000 – nøkkelen til innføring av ny teknologi på sokkelen

DEMO 2000 har vært avgjørende for innføringen av mange nye teknologier på norsk sokkel, konkluderer forfatterne av en ny evaluering. I 2016 ble det bevilget 250 millioner kroner til prosjekter med en totalverdi over 1,1 milliarder kroner.

DEMO 2000 er Norges forskningsråds program for demonstrering og pilotering av utstyr til petroleumsnæringen. Denne våren har nytteverdien av programmet blitt evaluert. Rapporten er nå klar og programmet får svært gode skussmål.

Modell for andre viktige felter

Med relativt små budsjetter har DEMO 2000 ført til at mange nye teknologier har blitt tatt i bruk på norsk sokkel. Dette har igjen hatt stor betydning for økonomien, bærekraften og sysselsettingen i en bransje som har hatt en tøff periode.

- Jeg håper DEMO 2000 kan være en modell for lignende demonstrasjons- og piloteringsområder på andre viktige felter, sier John-Arne Røttingen. (Foto: Sindre Mekjan, Forskningsrådet) – Alt for mange lovende prosjekter blir aldri realisert fordi det er for dyrt å gjennomføre piloter. Selskaper tør ikke satse på en teknologi eller et konsept før de har sett at det virkelig virker. Derfor er ordninger som DEMO 2000 så viktige. Jeg håper DEMO 2000 kan være en modell for lignende demonstrasjons- og piloteringsområder på andre viktige felter, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Har utløst positive effekter

Evalueringen viser at programmet har en høy grad av måloppnåelse. Programmet utløser en rekke positive effekter i et svært utfordrende oljemarked. Evalueringen viser til en betydelig utløsende faktor med hensyn til finansiering av innovasjoner på norsk sokkel, og programmet ivaretar godt sin rolle i arbeidet med å fremme bruk av nye teknologier og opprettholde konkurranseevnen på norsk sokkel og sysselsettingen i leverandørindustrien.

Om evalueringen

Det er Menon Economics AS har gjennomført en evaluering av programmets nytteverdi. En rekke bedrifter og deres partnere med prosjekter i perioden 2010-2016 har bidratt med verdifulle tilbakemeldinger i form av en spørreundersøkelse.

Les mer: Uten statsstøtten, ville Stavanger-gründeren ikke fått bygt verdens første borerobot (sak i Teknisk ukeblad).

DEMO 2000 får svært gode skussmål i evaluering.

Skrevet av:
Mette Mila Seniorrådgiver +47 22 03 72 75 mlm@forskningsradet.no
Publisert:
07.08.2017
Sist oppdatert:
31.10.2017