Gå direkte til innhold
 

Bygger bro mellom forskning og samfunn

Professor Ole Didrik Lærum får Norges forskningsråds formidlingspris for 2008.

Ole Didrik Lærum. Foto: Scanpix/NVA Ole Didrik Lærum. Foto: Scanpix/NVA Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland overrakte Ole Didrik Lærum prisen for fremragende forskningsformidling på forskningens festaften i Oslo konserthus 23. september.

Juryens begrunnelse for tildelingen:

”Årets prisvinner har i en årrekke holdt et høyt tempo innen forskning og forskningsformidling. Med imponerende kvalitet og gjennomslagskraft har han evnet å skape engasjement og oppmerksomhet om forskning. Kommunikasjon har vært en bevisst og integrert del av hans forskervirke. Gjennom lang tid har han vist initiativ til å skape oppmerksomhet ikke bare rundt eget fag, men også om forskningens plass i det norske samfunnet. Samtidig har han ikke vært redd for å gå nye veier innenfor et bredt spekter av kanaler og virkemidler. Mange norske journalister har hatt stor glede av å samarbeide med prisvinneren. Hans imøtekommenhet og interesse overfor pressen har bidratt til å gjøre forskning synlig i norske avisspalter.”

Ole Didrik Lærum er professor i medisin ved Gades Institut, Universitetet i Bergen, og preses i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Forskningsrådets formidlingspris er en belønning for fremragende forskningsformidling og blir gitt til forskere som utmerker seg med levende og nyskapende kommunikasjon av høy kvalitet fra eget fagfelt. Alle typer formidling i alle typer medier, både langvarig innsats og enkeltstående tiltak, kan premieres. Formidlinga skal være allmennrettet.

Juryens medlemmer: 

Juryens leder: fagredaktør Erik Tunstad, www.forskning.no

Seniorforsker Odd Aksel Bergstad, MAR-ECO, Havforskningsinstituttet

Avdelingsdirektør Mona Gravningen Rygh, Avd. for kommunikasjon, Norges forskningsråd

Prosjektleder Anne Riiser, Forskningsdagene, Norges forskningsråd

 

Skrevet av:
Mari Susanne Solerød Spesialrådgiver 22 03 72 60 mso@forskningsradet.no
Publisert:
23.09.2008
Sist oppdatert:
13.09.2016