Gå direkte til innhold
 

Ny investering i norsk næringsliv:

Bærekraft som konkurransefortrinn

Forskningsrådet skal investere 50 millioner kroner i næringsrettede prosjekter om ansvarlig forbruk og produksjon. Prosjektene skal løfte frem bærekraftutfordringer som kan styrke norsk konkurransekraft i det voksende markedet for grønne produkter og tjenester.

- Ved å ta bærekraftige valg i egen virksomhet, er det mulig å skape verdier som møter samfunnets behov for mer miljøvennlige produkter og løsninger, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. (Foto: Marte Garmann, KD) - Næringslivet bør gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn. Ved å ta bærekraftige valg i egen virksomhet, er det mulig å skape verdier som møter samfunnets behov for mer miljøvennlige produkter og løsninger. Slik bidrar vi til å sikre et bærekraftig velferdssamfunn, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Knyttet til FNs bærekraftsmål

Utlysningen på 50 millioner kroner er koblet til FNs bærekraftsmål nummer 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. De globale klima- og miljøutfordringene krever omstilling der vekst må skje innenfor naturens tålegrenser. Produkter og tjenester må ha ingen eller lav miljøbelastning, og økt bevissthet og mer kunnskap i befolkningen gjør at stadig flere ønsker å velge bærekraftig. Dette gir norske bedrifter spennende markedsmuligheter.

- Det må investeres i kunnskap og teknologi i samspill mellom bedrifter, forskningsmiljøer, offentlige virksomheter, myndigheter og kunder. Samspillet må være målrettet og tverrfaglig. Vi må tenke nytt rundt hvordan varer og tjenester designes, produseres, leveres og tas i bruk. Kort sagt innebærer bærekraftig forbruk og produksjon å gjøre mer med mindre ressurser samtidig som man bidrar til en bærekraftig utvikling, forklarer administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

Krever modige valg
En bærekraftig utvikling krever bevisste, modige valg i næringslivet og tilgang på kunnskap og kompetanse om konsekvenser og virkninger av de valgene som tas.

- Vi må tenke nytt rundt hvordan varer og tjenester designes, produseres, leveres og tas i bruk, sier adm.dir. i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen. (Foto: Sindre Mekjan, Forskningsrådet) - Beslutningene er krevende, og tilgangen til løsninger, metoder og verktøy for å ta de rette valgene, er ofte mangelfull. Eksempler er næringslivets valg av forretningsmodeller for å foreta bærekraftige investeringer, det offentliges evne til å velge de mest bærekraftige løsningene, og kunder som trenger hjelp til å velge det mest miljøvennlige produktet, sier Røttingen. 

Midlene bedriftene får til rådighet, skal benyttes til å belyse problemstillinger knyttet til blant annet sirkulærøkonomi, beslutningstøtte og risikostyring, design- og produktutvikling, verdikjeder, livssyklusanalyser, forbrukeradferd, forretningsmodeller, standarder og reguleringer.

5 millioner kroner til forundersøkelser
- Vi søker tverrfaglige prosjekter som forskningsmessig tar tak i disse problemstillingene, og oppfordrer til samarbeid i verdikjeder som utnytter kunnskapen og kompetansen som ligger i store og små bedrifter, på tvers av sektorer og bransjer, i forskningsmiljøene, i offentlige virksomheter og hos den enkelte forbruker, avslutter Røttingen, og ønsker originale ideer velkommen.

Midlene tildeles gjennom en totrinnsprosess: Først må søkerne utvikle en prosjektidé og søke om støtte til forundersøkelser, før bedriftene i februar 2019 kan søke om støtte til hovedprosjektene sine. Det er satt av 5 millioner kroner til forundersøkelser, som kan søkes allerede nå.

Les mer i utlysningen fra programmet Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)​​

Dette er en del av utlysningen Forskningsrådet har til næringslivet, se også saken om at Forskingsrådet deler ut én milliard til næringslivet: Innovativ bedrift? Søk finansiering nå.

Ny utlysning på 50 millioner kroner for et bærekraftig næringsliv

Hva:  
50 millioner kroner til bærekraftig verdiskaping og grønn innovasjon, hvorav 5 millioner kroner til forundersøkelser. De som får støtte til forprosjekt, kan senere søke hovedprosjekt.

Når:                                       
Søknader kan sendes inn løpende. Siste søknadsfrist er 13. juni 2018 kl. 13.00.

Hvem kan søke:       
Bedrifter, bedriftssammenslutninger, FoU-miljøer og næringslivsorganisasjoner.

Informasjonsmøte og idémyldring:
15. mai kl. 10.00 i Forskningsrådets lokaler på Lysaker. Påmelding og mer informasjon: iuj@forskningsradet.no

 

Skrevet av:
Helen Karlsen Seniorrådgiver heka@forskningsradet.no
Publisert:
27.04.2018
Sist oppdatert:
09.05.2018