Gå direkte til innhold
 

Befolkningsforskere på storsamling i Oslo

130 internasjonale forskere på befolkningsutvikling i utviklingsland delte erfaringer og kunnskap på sin første storsamling i Oslo.

- Norske forskere er for tiden involvert i seks ulike forskningsprosjekter i det såkalte PopPov-nettverket. De fokuserer hovedsakelig på mor og barn- helse, befolkningsutvikling og økonomiske implikasjoner i afrikanske land syd for Sahara.

Uten PopPov-nettverket og den generøse pengebistanden fra bidragsyter Hewlett Foundation, ville ikke disse prosjektene blitt noe av, sier Jan M. Haakonsen i Norges Forskningsråd.

Forskerkonferansen i PopPov Forskerkonferansen i PopPov -nettverket i Oslo har vært vellykket, konstaterer Marlene Lee, Population Reference Bureau USA og Helena Choi i Hewlett Foundation (foran), Anne Kielland i Fafo (bak f.v.) Jan M. Haakonsen i Forskningsrådet og Ruth Levine fra Hewlett Foundation.  
Økonomiske konsekvenser

Hvordan påvirker helsesituasjonen for mødre og barn i utviklingsland befolkningsveksten, og hvilke konsekvenser får det for den økonomiske utviklingen?

Dette er spørsmål som opptar det internasjonale forskernettverket PopPov (Population and Poverty Research Network), som blir drevet av PopulationReference Bureau (PRB) i USA. I sju år har deltakere i nettverket drevet forskning på dette temaet. Forskere fra Europa og USA går sammen med kolleger i utviklingsland for å finne svar.

Programmet er finansiert av den frittstående amerikanske stiftelsen Hewlett Foundation, som til sammen har tilført nettverket over 150 millioner kroner. Norges forskningsråd og flere andre europeiske forskningsorganisasjoner bidrar også med midler.

Varm velkomst
Torsdag 24. januar møttes forskerne i Oslo til sin årlige storsamling, med Norges Forskningsråd og forskningsstiftelsen Fafo som vertskap. De gav deltakerne en varm velkomst i iskalde og vinterlige omgivelser på Holmenkollen Park Hotell.
 
I løpet av tre dager presenterte forskere sine prosjekter, utvekslet erfaringer og fikk verdifull påfyll av kunnskap om metode og presentasjonsteknikk fra erfarne kolleger.

Jan M. Haakonsen, programkoordinator i Forskningsrådet, sier det er en stor inspirasjon for det norske forskningsmiljøet at PopPovs årlige samling ble lagt til Oslo. Den arrangeres for sjuende gang, og for første gang i Norge.

- Forskningsresultater fra Popov har allerede gitt resultater for mennesker i Afrika, konkluderte Gry Larsen, statssekretær i Utenriksdepartementet i sin åpningstale. - Forskningsresultater fra PopPov har allerede gitt resultater for mennesker i Afrika, konkluderte Gry Larsen, statssekretær i Utenriksdepartementet i sin åpningstale.
Ruth Levine, direktør i utviklings- og befolkningsprogrammet i Hewlett Foundation, sier Oslo var et godt valg for årskonferansen.

- Det norske vertskapet har gjort en fantastisk innsats for at alle deltakerne skal få maksimalt utbytte av konferansen. Alt har vært meget godt tilrettelagt, sier Levine.

Forskning som virker
For å gi økonomisk støtte, krever Hewlett- stiftelsen at forskningsprosjektene også undersøker de økonomiske følgene av helse- og befolkningsutviklingen i utviklingsland. Det må dessuten rekrutteres lokale prosjektdeltakere.

- Vårt mål er ikke bare å finne svar på hvilke tiltak som kan gi vekst og økt velferd i utviklingslandene, men også å bygge opp sterke lokale kunnskapsmiljøer, sier Levine.

Gry Larsen, statssekretær i Utenriksdepartementet (UD) åpnet konferansen torsdag. Hun understreket betydningen av eksakt kunnskap som grunnlag for å fatte politiske beslutninger om bistand til utviklingsland.

- Dere forsker på et område som er motsetningsfylt og preget av konflikter. Men det er vanskelig å argumentere mot fakta. Forskningsresultater fra Popov-prosjekter har gitt verdifull kunnskap som har påvirket politiske beslutninger og gitt mennesker et bedre liv, sa Larsen.

Inspirerende

Øystein Kravdal, professor i økonomi og demografi ved Universitetet i Oslo, leder et av seks forskningsprosjekter med norsk deltakelse i PopPov-nettverket. Temaet er årsaker til kortvoksthet blant befolkningen i 22 afrikanske land. Han betegner PopPov-nettverket som svært nyttig.

- Midlene fra Hewlett Foundation og forskernettverket som stilles til disposisjon gjennom PopPov har stor betydning. De årlige konferansene gir inspirasjon og faglig påfyll for å jobbe videre, sier Kravdal. 
 

Skrevet av:
Eirik Vigsnes
Publisert:
26.01.2013
Sist oppdatert:
13.09.2016