Gå direkte til innhold
 

Åtte SFFer videreføres

Alle de åtte sentrene for fremragende forskning (SFF) som startet opp i 2007 beholder sin SFF-status og får finansiering for fem nye år, har Forskningsrådet besluttet.

Administrerende direktør Arvid Hallén. Administrerende direktør Arvid Hallén. Beslutningen er tatt på bakgrunn av midtveisevalueringen for de åtte SFFene. En tverrvitenskapelig, internasjonal evalueringskomité har evaluert de åtte sentrene og den vitenskapelige kvaliteten på forskningen ved sentrene. Resultatet er svært positivt.

-Det er veldig gledelig at alle åtte sentrene har fått så entydig god vurdering. Midtveisevalueringen viser at SFF-ordningen har lykkes i å løfte kvaliteten på norsk forskning, sier administrerende direktør i Norges forskningsråd Arvid Hallén

Internasjonal orientering

SFFene får særdeles godt skussmål fra den internasjonale komiteen, som gratulerer Forskningsrådet med vellykket strategi for å bygge opp konsentrerte miljøer rundt de beste forskerne. De åtte sentre som ble valgt ut i den andre SFF-runden i 2007 karakteriseres alle som en suksess.

- Alle sentrene har utviklet interessante og produktive forskningsprogrammer og har styrket sine forskingsområder betraktelig. I tillegg har de gjort forskningen mer synlig både fra et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, heter det i rapporten fra evalueringskomiteen.

Komiteen anbefaler at alle sentrene skal pålegges å etablere en internasjonalt sammensatt rådgivende komité og peker på de gode erfaringene som er høstet med slike ordninger, både for norske SFFer og fra andre ordninger internasjonalt. Forskningsrådet vil følge opp denne anbefalingen.

Fremmer tverrfaglighet og samarbeid

Evalueringen av SFFene er gjort langs tre akser: vitenskapelig kvalitet og forskningsresultater, forskningsstrategi for de neste fem årene, samt organisering og ledelse av senteret. SFFene har også ført til mer samarbeid mellom fagdisipliner og på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.

- De mest suksessrike sentrene kjennetegnes ved tydelig visjon og strategisk fokus, sterk og dynamisk ledelse, ambisjoner om å definere nye, tverrfaglige forskningsområder og klare mål om å involvere de beste forskerne fra hele verden på alle nivåer av SFF-driften, heter det i rapporten.

- Dette er meget interessante vurderinger og gir støtte til ideen om at en mer langsiktig og generøs finansiering kombinert med tydelige mål og sterk ledelse, gir svært gode resultater, sier Arvid Hallén

Evalueringskomiteen har også vurdert og gitt råd om sentrenes utgangsstrategi dvs. en plan for videre drift eller avvikling etter at tiårsperioden som SFF er avsluttet.

Nye kontrakter i høst

Kontrakter for den nye femårsperioden vil bli utarbeidet i løpet av høsten 2011. Sentrene som ble opprettet i 2007 og skal videreføres er nærmere omtalt enkeltvis i rapporten (se pdf t.h. på siden):

Centre for Immune Regulation (CIR)
Centre for Cancer Biomedicine (CCB)
Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES)
Centre for the Study of Equality, Social Organization, and Performance (ESOP)
Centre for the Study of Mind in Nature (CSMN) 
Centre for biomedical Computing (CBC5)
Centre for Theoretical and Computational Chemistry (CTCC)
Centre for Geobiology (CGB)

Skrevet av:
Synnøve Bolstad Spesialrådgiver +47 22 03 75 21 sbo@forskningsradet.no
Publisert:
01.07.2011
Sist oppdatert:
13.09.2016