Gå direkte til innhold
 

Klima og miljø:

Åtte Forskningssentre for miljøvennlig energi

De nye forskningssentrene er klare til å starte arbeidet for å bli verdensledende på miljøvennlig energi.

Etter to omfattende utvelgelsesprosesser har Forskningsrådet valgt ut åtte Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Sentrene dekker viktige områder innenfor miljøvennlig energi som sol, vind, enøk og bioenergi i tillegg til CO2-håndtering. Nærmere en milliard kroner skal brukes på sentersatsingen i perioden 2009-2016.

Arvid Hall�n, administrerende direktør i Forskningsrådet. Foto: Bård Gudim Arvid Hall�n, administrerende direktør i Forskningsrådet. Foto: Bård Gudim ─ Denne satsingen bringer Norge i takt med en bred internasjonal trend. USA og EU går nå foran i en offensiv satsing på miljøvennlige energiløsninger. USAs president Barack Obama fremhever en ny energipolitikk ikke bare som en løsning på klimaproblemene, men også som en startmotor for ny og bærekraftig økonomisk vekst. Gjennom vår egen satsing på energiforskning kan Norge både gi viktige bidrag i klimapolitikken, og i tillegg sørge for egen næringsutvikling og energisikkerhet, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet i en pressemelding.

Omfattende søkerprosess
Relevans og potensial for innovasjon og verdiskaping samt vitenskapelig kvalitet lå til grunn for utvelgelsen av senterne. I første omgang mottok Forskningsrådet 28 søknader. Av disse ble 17 invitert til å levere fulle søknader. Til fristen 17. desember 2008 kom 12 søknader inn. Flere av sentrene hadde slått seg sammen for å skape enda sterkere miljøer. Av disse ble åtte søknader til slutt plukket ut.

Dette er de åtte FME-ene:

  • Norwegian Centre for Offshore Wind Energy - CMR
  • BIGCCS Centre – International CCS Research Centre – SINTEF Energiforskning
  • Subsurface CO2 storage – Critical Elements and Superior Strategy (SUCCESS – CMR
  • Research Centre for Offshore Wind Technology – SINTEF Energiforskning
  • Centre for Environmental Design of Renewable Energy – SINTEF Energiforskning
  • The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology – IFE
  • Bioenergy Innovation Centre – UMB
  • The Research Centre on Zero Emission Buildings – NTNU

Vindkraft til sjøs er et av satsingsområdene for FME-ene. Foto: Shutterstock Vindkraft til sjøs er et av satsingsområdene for FME-ene. Foto: Shutterstock

Stor satsing og skyhøye ambisjoner
Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Foto: Knut Falch, Scanpix Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Foto: Knut Falch, Scanpix ─ For at Norge skal bli verdensledende på miljøvennlig energi må vi satse på fremtidsrettet forskning og utvikling. De nye sentrene samler de kloke hodene innenfor forskning, innovasjon og næringsliv. Gjennom dette samarbeidet ønsker jeg at Norges rolle som en av verdens ledende energinasjoner utvikles videre, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Han lanserte i dag de åtte sentrene under Energiuka 2009.

Etableringen av sentrene er en dirkekte følge av klimaforliket Regjeringen sammen med Høyre, Venstre og KrF inngikk i februar 2008. Satsingen er også i tråd med den nasjonale strategien for forskning og utvikling på energi ─ Energi21.

─ For regjeringen er det avgjørende at kunnskap ligger i bunnen for vår satsing påfornybare energikilder. Gjennom å skape Forskningssentre for miljøvennlig Forskningsminister Tora Aasland. Foto: Andreas B. Johansen Forskningsminister Tora Aasland. Foto: Andreas B. Johansen (Foto: Andreas B. Johansen) energi bygger vi opp kompetansemiljøer som kan være en motor for fremveksten av nye, miljøvennlige energiløsninger, sier statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland i en kommentar.

Ambisjonene for senterne er altså skyhøye. De utnevnte FME-ene skal bidra til at vi går en trygg og miljøvennlig energifremtid i møte. Målet er at de på sikt også skal bidra til ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser.

Sentrene får mellom 10 og 20 millioner hver per år i fem år, med mulighet for forlengelse med ytterligere tre år. Forskningsrådet vil evaluere hvert av sentrene og vurdere om videre støtte skal innvilges.

Skrevet av:
Publisert:
04.02.2009
Sist oppdatert:
13.09.2016