Gå direkte til innhold
 

Åpen tilgang til norske tidsskrifter innenfor humaniora og samfunnsvitenskap

En ny ordning skal bidra til at sentrale norske tidsskrifter innenfor humaniora og samfunnsvitenskap kan utgis med åpen tilgang. Ordningen erstatter Forskningsrådets publiseringsstøtte for humsam-tidsskrifter.

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)
I samarbeid med forskningsinstitusjonene og Kunnskapsdepartementet, vil Forskningsrådet bidra til å dekke tidsskriftenes utgifter til å publisere åpent tilgjengelige forskningsartikler.  Forskere kan dermed publisere kostnadsfritt i disse tidsskriftene.

Styrke offentlig debatt

John-Arne Røttingen (Foto: Sindre Mekjan, Forskningsrådet) – Vi er glade for at vi i samarbeid med Cristin og Universitets- og høgskolerådet har fått på plass en modell for å sikre finansieringen av tidsskrift med åpen tilgang. De nasjonale tidsskriftene innenfor humaniora og samfunnsvitenskap har et betydelig potensial for å nå et publikum utenfor forskersamfunnet. Åpen tilgang til forskning er viktig for å styrke den offentlige debatten i Norge, sier Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen.

Forskningsrådet har tidligere varslet at tidsskrift som mottar støtte skal publiseres med åpen tilgang fra og med 2017. Tidsskriftene har til nå vært finansiert gjennom abonnementsinntekter og publiseringsstøtte fra Forskningsrådet. Overgangen til åpen publisering innebærer at abonnementsinntektene faller bort.

Forskningsrådet vil bidra med ca. 5 millioner kroner i den nye ordningen. Dette tilsvarer nivået på dagens publiseringsstøtte. Ytterligere finansiering vil komme fra forskningsinstitusjonene og fra Kunnskapsdepartementet. I meldingen til Stortinget om humaniora har regjeringen varslet at den vil støtte ordningen i en overgangsperiode.

Erstatter dagens publiseringsstøtte

Den nye nasjonale sammenslutningen for forskningsadministrative oppgaver CERES, der Cristin inngår, vil få ansvar for å forvalte den nye ordningen. CERES vil forhandle med utgiverne av de prioriterte tidsskriftene om publiseringstilgang på vegne av forskningsinstitusjonene.

Utgiverne av tidsskriftene skal melde sin interesse for å delta i ordningen i løpet av juni. Informasjon om dette vil legges ut på CERES´ nettsider.

En publiseringskomité med representanter fra humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag vil velge ut hvilke tidsskrift som skal få støtte. Kriteriene for å delta i ordningen vil i stor grad tilsvare dagens kriterier i Forskningsrådets publiseringsstøtte.

Den nye ordningen erstatter Forskningsrådets søknadsbaserte publiseringsstøtte for humsam-tidsskrifter. Ordningen etableres i 2017, og vil gjelde for utgivelse fra og med 2018. Forskningsrådet lyser dermed ikke ut publiseringsstøtte til humsam-tidsskrifter for 2018.

Skrevet av:
Christian Lund Spesialrådgiver 22 03 73 40 clu@forskningsradet.no
Publisert:
24.04.2017
Sist oppdatert:
24.04.2017