Gå direkte til innhold
 

Bedre informasjon til søkere:

Alle søknadsresultater på ett sted

Nå finner du alle søknadsresultater på ett og samme sted på forskningsradet.no. Resultatene blir publisert så snart søknadsbehandlingen er avsluttet.

Ulike programmer og aktiviteter i Forskningsrådet har til nå hatt litt forskjellig praksis når de har offentliggjort resultater fra søknadsrundene sine. Noen har publisert resultatene kun på nettsiden til programmet, mens andre også har publisert på hovedsiden forskningsradet.no.

Nå har Forskningsrådet samlet alle søknadsresultater i en felles liste og med et standard oppsett på forskningsradet.no:

— Slik vil vi sikre systematisk og enhetlig publisering av resultater fra søknadsbehandlingen, sier Nina Hedlund, leder for FoU-utvalget i Forskningsrådet.

Siden som viser søknadsresultatene er tilgjengelig via forsiden eller via menypunktet "Søk om midler". 

Åpenhet

Forskningsrådet ønsker størst mulig åpenhet rundt tildelingen av forskningsmidler. Det innebærer blant annet at alle søknadsresultater skal offentliggjøres med et fast sett av opplysninger. Informasjonen omfatter:

  • hvor mange søknader som er behandlet
  • hvor mye penger det er søkt om
  • tittel og prosjektansvarlig på innvilgede prosjekter
  • hvordan søknadene fordeler seg på karakterskalaen
  • informasjon om hvordan habilitet er håndtert.

Rett i innboksen

Søknadsresultatene er tilgjengelig via pc, nettbrett og smarttelefon. Du kan også få dem tilsendt på e-post via Forskningsrådets nyhetsbrev:

Skrevet av:
Brita Skuland og Knut van der Wel
 

Legg igjen en kommentar


Captchabilde

 
Publisert:
17.01.2013
Sist oppdatert:
13.09.2016