Gå direkte til innhold
 

Alle SFF-ene som er midtveisevaluert får videre finansiering

Internasjonale vitenskapelige komiteer har evaluert de 13 sentrene for fremragende forskning som startet opp i 2013. Alle sentrene får finansiering i en ny femårsperiode, men fire av sentrene ble bedt om å arbeide fram en ny strategisk plan før de ble godkjent.

Det er den tredje generasjonen av SFF-er – SFF III, som har finansiering fra 2013 til 2023, som nå er midtveisevaluert. Hvert senter er vurdert av en internasjonal vitenskapelig komite der to av komitemedlemmene er spesialister innenfor senterets fagfelt og de to andre er generalister som vurderte flere sentre. På bakgrunn av innsendt materiale og et besøk ved sentrene har komiteene vurdert sentrenes vitenskapelige kvalitet, organisering og planer for den siste femårsperioden.

I en samlet uttalelse fra komiteene omtales SFF-ordningen som en stor suksess med sentre som forsker på internasjonalt toppnivå. Sentrene kobler metoder og tilnærminger fra forskjellige områder for å komme fram til viktige resultater. Det er vel dokumentert fra lignende ordninger i andre land at denne typen finansiering skaper internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer som gir god grobunn for neste generasjon av toppforskere, og dette har også skjedd i Norge.

Fire sentre ble bedt om å sende inn ny strategisk plan

Anders Hanneborg (Foto: Sverre Jarild) Ved alle sentrene var komiteen imponert over kvaliteten på forskningen og over sentrenes internasjonale synlighet. For fire av sentrene mente komiteen at organiseringen kunne vært mer hensiktsmessig. Disse sentrene ble bedt om å presentere en ny strategi. Noen ble bedt om økt fokus på synergi og samarbeid mellom forskningsgruppene mens andre måtte legge større vekt på den mest grensesprengende forskningen. Sentrene har arbeidet grundig med de nye strategiene og involvert både forskerne ved senteret og institusjonene. Alle strategiene er nå godkjent av Forskningsrådet.

– En grundig midtveisevaluering er et viktig element i vår oppfølging av sentrene. Vi ser at komiteene har gitt konkrete og nyttige korreksjoner til noen av sentrene. Dette vil bidra til et tydeligere fokus og ytterligere kvalitetsheving i andre halvdel av senterets levetid, sier områdedirektør i Forskningsrådet Anders Hanneborg. 

Komiteenes anbefalinger til sentrene

Overfor sentrene legger ekspertene vekt på verdien av et sterkt og dynamisk lederskap som klarer å prioritere den mest lovende forskningen. Sentrene må ha en klar strategi for hvordan de skal skape synergi for senterets ulike forskningsgrupper. Ekspertene framhever også betydningen av å sikre internasjonal finansiering og ha en god plan for rekruttering.

Komiteenes anbefalinger til vertsinstitusjonene

Overfor vertsinstitusjonene understreker ekspertene verdien av at hvert senter er samlokalisert. Slik blir forskere og studenter eksponert for daglige vitenskapelige diskusjoner som fremmer banebrytende ideer og skaper et bredt læringsmiljø. Sentrene tiltrekker seg talentfulle postdoktorer og unge forskere, og vertsinstitusjonene bør benytte denne unike anledningen til å beholde de aller beste, for eksempel gjennom innstegsstillinger. Vertsinstitusjonen bør dessuten være tydelige på hva slags støtte de vil gi senteret etter senterperioden for å sikre at den beste forskningen kan fortsette.

Skrevet av:
Christian Lund Spesialrådgiver 22 03 73 40 clu@forskningsradet.no
Publisert:
26.06.2018
Sist oppdatert:
03.07.2018