Gå direkte til innhold
 

87 millioner kroner til kommersialisering fra forskning

Forskningsrådet støtter 42 prosjekter som skal kommersialisere forskningsresultater. Slik vil forskning fra hele landet føre til innovasjon innenfor helse, transport, landbruk, IKT, bioteknologi og nanoteknologi.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (Foto: Thomas Haugersveen, Statsministerens kontor) – Det er kjempeviktig at vi satser stort på å lage butikk av all forskningen som skjer rundt om i landet. Forskningen må komme samfunnet til gode. Vi satser på de grensesprengende ideene for at de skal få en sjanse til å bli realisert. På den måten bidrar vi til et bærekraftig velferdssamfunn og flere lønnsomme arbeidsplasser, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kortere vei fra forskning til marked

Veien fra grensesprengende ideer og resultater fra forskningen til markedet kan i mange tilfeller være lang og fylt av risiko. Forskningsrådets støtte er avgjørende for at ideene blir verifisert og realisert.  Utviklingen gjøres i tett samarbeid med forskningsmiljøene og deres teknologioverføringsenheter (TTO). Prosjektene som får støtte er tverrfaglige og radikale av natur.

– Pengene skal bringe de lovende forskningsresultatene nærmere eller helt fram til kapitalaktører, industri og marked. Og det er kun forskningen med stort potensiale som får støtte. Mange av prosjektene vil utvikle ny teknologi som kan bidra til stor verdiskapning, og har potensial til å løse miljø- og samfunnsutfordringer, sier Røe Isaksen. 

Mer penger til kommersialisering

– Tildelingen er ekstra stor i år siden flere av Forskningsrådets programmer har gått sammen for å øke midlene til kommersialisering fra forskning. Dette er første del av en opptrapping, og i 2019 vil vi kunne tilby ytterligere midler til kommersialiseringsaktivitet, sier Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen.

Blant prosjektene som får støtte er en helelektrisk selvkjørende ferge og et prosjekt som bruker kunstig intelligens i kreftbehandling.

Prosjektet aFerry vil teste en selvkjørende passasjerferge i Trondheim. Dette er en viktig milepæl i utviklingen av en ny form for passasjertransport til sjøs, hvor Norge er langt framme internasjonalt. Kontrollsystemene studeres ved AMOS, som er et senter for fremragende forskning (SFF) ved NTNU. Senteret har allerede skapt seks mindre selskaper og prosjektet aFerry skal resultere i selskapet Thams AS.

Bedriften Augere Medical som har laboratorium ved Ullevål sykehus er et annet prosjekt. Gjennom mange års forskning ved Simula-senteret jobber de med å oppdage farlige kreftformer i magen på et tidligere stadium. Årlig får om lag 4200 nye personer tarmkreft i Norge og over 1500 personer dør av sykdommen. Prosjektet skal bruke kunstig intelligens kombinert med videoovervåking i endoskopiutstyr, slik at legene med en gang blir oppmerksomme på potensielle uregelmessigheter.

Prosjekt-nummer Tittel Prosjektansvarlig Fylke
296202 Robotic Strawberry Harvester - Full-scale testing, validation and go-to-market ARD INNOVATION AS Akershus
296220 Bacteriocins as alternatives to antibiotics for combating infections in veterinary medicine ARD INNOVATION AS Akershus
296221 RedOx - Unikt rødt fosformateriale som muliggjør rimelig produksjon av varmt hvitt LED-lys. KJELLER INNOVASJON AS Akershus
296520 Gastro-Intestinal Real-time Detection AUGERE MEDICAL AS Akershus
295725 Upstream Verification Processes Leading to Scalable Production for the Natural Product Neosaxitoxin BERGEN TEKNOLOGIOVERFØRING AS Hordaland
295809 3D-printed polymer scaffolds for bone regeneration BERGEN TEKNOLOGIOVERFØRING AS Hordaland
295961 IGC - Icephobic Graphene Coating BERGEN TEKNOLOGIOVERFØRING AS Hordaland
296179 PDE2 inhibition: A novel and specific treatment for ventricular arrhythmias INVEN2 AS Oslo
296226 WNT/Tankyrase inhibition in cancer therapy INVEN2 AS Oslo
296238 Novel therapy for ischemic reperfusion injury (IRI) INVEN2 AS Oslo
296700 High-Performance Cyclotron Target for RadioGallium INVEN2 AS Oslo
296080 Medsensio - platform for automatic analysis of lung sounds, using deep learning MEDSENSIO AS Troms
296303 Hieff PEM, a game changing High efficiency PEM electrolyser for hydrogen production SINTEF TTO AS Trøndelag
296461 F2020 AlvaWind - Scalable Production of Lightweight Wind Turbine Generators Alva Industries AS Trøndelag
296463 InCharge - laserbasert trådløs lading SINTEF TTO AS Trøndelag
296694 aFerry - An integrated autonomy system for on-demand, all-electric and autonomous passenger ferries NTNU TECHNOLOGY TRANSFER AS Trøndelag
296094 An eco-friendly paradigm in soil disinfection: Formulation of a biostimulant to treat the potato cyst nematode plague ARD INNOVATION AS Akershus
296155 Integrated silicon thread solar cell NORFIB AS Akershus
296210 Ny unik vaksineteknologi for behandling av kroniske infeksjoner. BELLEVACC AS Akershus
295732 Repairing Ribosomal Biogenesis in Parkinsons Disease BERGEN TEKNOLOGIOVERFØRING AS Hordaland
295740 Feasibility study for a First in Class radiosensitizer in models of cancer treatment. BERGEN TEKNOLOGIOVERFØRING AS Hordaland
295758 Optimizing Thermophilic Bacteria to Reduce Biomass and Generate Products for Value Creation BERGEN TEKNOLOGIOVERFØRING AS Hordaland
295806 «Overgang mot nullutslipp - en ny type renseenhet for metanutslipp fra magerbrennende gassmotorer» BERGEN TEKNOLOGIOVERFØRING AS Hordaland
295807 An untethered remotely triggered device for collecting fluids and cells from the intestinal lumen BERGEN TEKNOLOGIOVERFØRING AS Hordaland
295963 ARAE - Navigational Drilling Model BERGEN TEKNOLOGIOVERFØRING AS Hordaland
296127 Helping people to breathe - Continuos Laryngoscopy Exercise test BERGEN TEKNOLOGIOVERFØRING AS Hordaland
296771 PoultryBone: Utvinning av protein og mineraler fra kyllingbein BERGEN TEKNOLOGIOVERFØRING AS Hordaland
295365 Kommersialisering av elektriske dronetransport løsninger mellom helseinstitusjoner og til distriktene. DRONEBUD AS Oslo
295935 NewCo AS - Forretningsplan for en Antibiotic Resistance Breaker INVEN2 AS Oslo
295955 Commercialization of a cell therapy booster for industrial application INVEN2 AS Oslo
296098 Manufacturing optimization for immunotherapeutic fusion protein targeting macrophages in solid tumors INVEN2 AS Oslo
296658 Data- og metadataflyt mellom tradisjonelle siloer i medieproduksjon QUINE AS Oslo
296671 Development of a more specific HPV test to improve and personalize follow-up of patients in the cervical cancer screening program INVEN2 AS Oslo
296377 Production of Medicinal Compounds in Aeroponics VALIDÉ AS Rogaland
296512 Metabolic Applications of Graphene Nanosheets for Enhanced Treatment in Cancers VALIDÉ AS Rogaland
295734 Literate - Dysleksitest for barn LITERATE AS Troms
296306 Verifisering av forretningsmodell for Snow sykdomsovervåking. NORINNOVA TECHNOLOGY TRANSFER AS Troms
296456 Improved treatment of cancer with microbubbles, nanoparticles and ultrasound SINTEF TTO AS Trøndelag
296473 Graphchain - Graph is the new block, a fast alternative to Blockchain. NTNU TECHNOLOGY TRANSFER AS Trøndelag
296566 Fast-X-press -rapid adaptable microbial protein production NTNU TECHNOLOGY TRANSFER AS Trøndelag
296613 Condilight NTNU TECHNOLOGY TRANSFER AS Trøndelag
295644 Milestone project: Empowering a win-win-win servitisation business model through the digitalisation of ship machinery maintenance data. MACHINE PROGNOSTICS AS Aust-Agder

 

Fakta
  • Forny2020 er et program i Forskningsrådet som tildeler penger slik at offentlig finansiert forskning kan bli til lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser.  Det er bare de mest lovende prosjektene som får støtte til å bringe forskningsresultater nærmere eller helt frem i markedet.
  • Disse programmene i Forskningsrådet har gått sammen for å satse på å gjøre forskningsresultatene om til butikk: BIOTEK2021, NANO2021, IKTPLUSS, TRANSPORT, MAROFF, BIONÆR og SAMANSVAR i tillegg til FORNY2020.
  • I tillegg investerer Forskningsrådet ca. 120 millioner kroner til tematiske satsinger innenfor bioteknologi og petroleum. Det totale støttebeløpet til kommersialisering og uttesting av forskning og utvikling fra Forskningsrådet er dermed 210 millioner kroner.

 

Skrevet av:
Christian Lund Spesialrådgiver 22 03 73 40 clu@forskningsradet.no
Publisert:
19.12.2018
Sist oppdatert:
08.01.2019