Gå direkte til innhold
 

50 millioner til transportinnovasjoner

Ni bedrifter vil få tilbud gjennom Pilot-T om til sammen 50 millioner kroner fra Forskningsrådet. Pengene vil gi innovasjon og nyskaping innenfor transportsektoren, og sikre at ny teknologi raskere blir tatt i bruk.

Selvkjørende minibusser kan bli en del av framtidens trafikkbilde. Her fra uttesting av selskapet Applied Autonomy sitt konsept i Kongsberg. (Foto: Jonas Bendiksen/Forskningsrådet)

Pilot-T er en del av regjeringens innovasjonssatsing for transportsektoren og ble lagt frem i Nasjonal transportplan 2018 - 2029. Målet med satsingen er å utnytte potensialet for næringsutvikling og innovasjon knyttet til nye mobilitetsløsninger.

Innovasjonsmuligheter i transportsektoren

Det var stor konkurranse om Pilot-T-midlene, som hadde søknadsfrist medio oktober 2018. 21 bedrifter søkte om til sammen 137 millioner kroner for å utvikle, teste og pilotere nye transportløsninger.

Prosjektene som nå får bevilging sikrer samspill og kunnskapsoverføringer mellom bedrifter og mellom forskning og næringsliv. Prosjektene vil gi innovasjoner innenfor alle transportformene (vei, bane, sjø og luft) og bidra til et transportsystem med bedre fremkommelighet, sikkerhet og reduserte utslipp.

- Alle prosjektene som får tilbud om støtte tar i bruk ny teknologi for å utvikle smarte transportløsninger.  Mange av de som har søkt er bedrifter vi ikke har hatt kontakt med tidligere, noe som var en del av ambisjonen med Pilot-T-satsingen. Transportsektoren står overfor en stor omstilling som krever ny kunnskap og samarbeid på tvers i sektoren. Om man lykkes med dette er det stort potensial for norsk næringsutvikling innenfor både vei, bane, sjø og luft, sier Forskningsrådets områdedirektør for næringsliv og teknologi, Anne Kjersti Fahlvik.

Variasjon i prosjektene

Blant bedriftene som mottar midler er selskapet Applied Autonomy AS som tester ut selvkjørende (autonome) løsninger for mobilitet og transport innenfor lukkede testarenaer som småbyomåder og nærings- og industriparker. Målet er å legge grunnlag for å at slike tjenester kommer raskere ut i markedet.

Bedriften Fourc AS får støtte til prosjektet "Multimodal Reisemønsteranalyse" som samler inn data fra trådløse hotspots i busser, ferger og ved bysykkelstativer for å bedre forstå folks reisemønster.

Aventi Technology AS leverer kommunikasjonsløsninger for transportsektoren og skal gjennom prosjektet "ASAM Meldingstjenester for C-ITS" utvikle og teste en standardisert form for meldinger til trafikanter, fra for eksempel det offentlige – såkalte SAM – Service Public Announcement.

Dette er prosjektene som mottar totalt 50 millioner kroner i støtte til innovasjonsprosjekter:

Prosjektnummer Prosjekttittel Prosjektansvarlig
295723 Autonomous Mobility Enabler (AME) Applied Autonomy
295880 Multimodal Reisemønsteranalyse FOURC AS
296154 Lås opp - Et digitalt økosystem for levering av varer og tjenester bak låst dør SAFE4 SECURITY GROUP AS
296248 Transitioning the railway sector to condition-based maintenance: from raw data to optimal planning MANTENA AS
296311 Use of Flight Data Monitoring to manage factors influencing on human performance NHO LUFTFART
296429 Develop Airport Logistics Intelligence (ALI), a system for optimizing flow of baggage using AI and prediction BERTEL O. STEEN AIRPORT SOLUTIONS AS
296630 Realisering av en autonom byferge for passasjertransport til kommersielt bruk MARITIME ROBOTICS AS
296640 Automatisert tilbakemeldings- og instrukssystem for trafikkopplæring personbil Way AS
296651 ASAM Meldingstjenester for C-ITS AVENTI TECHNOLOGY AS

 

Skrevet av:
Andreas Kjensli Knudsen Innleid akkn@forskningsradet.no
Publisert:
15.02.2019
Sist oppdatert:
26.02.2019