Gå direkte til innhold
 

Fellesløftet fordelt

450 millioner til unge forskertalenter

64 unge forskertalenter får til sammen 450 millioner kroner til sine forskningsprosjekter gjennom Fellesløftet og ordinært budsjett til Fri prosjektstøtte (FRIPRO).

Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (Foto: Thomas Haugersveen, Statsministerens kontor) I Fellesløftet gir universitetene og Forskningsrådet 300 millioner kr i støtte til 42 unge forskertalenter under 40 år i til sammen tre år. Dette kommer i tillegg til 22 unge forskertalenter som får støtte gjennom Forskningsrådets ordinære FRIPRO-budsjett.

– Gjennom denne satsingen får våre mest lovende, unge forskere nå mulighet til å forfølge egne ideer, skape sin egen forskningsvei og etablere en egen forskergruppe. Her ser vi grunnlaget for fremragende forskningsmiljøer i framtiden. Dette er en viktig investering for Norge som kunnskapsnasjon, sier Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Klar prioritering fra universitetene

FRIPRO er Forskningsrådets åpne konkurransearena som favner alle fag og med vitenskapelig kvalitet som avgjørende kriterium for bevilgning. Unge forskertalenter er en ny søknadskategori i FRIPRO for søkere som er 39 år eller yngre.

– Vi er svært glade for at en betydelig budsjettvekst fra Kunnskapsdepartementet sammen med en klar prioritering fra universitetene, har gitt oss mulighet for et skikkelig løft for de unge enerne i år. Søknadene har vært gjennom en grundig vurdering av internasjonale ekspertpaneler innenfor de ulike fagområdene. Universitetene har så valgt ut blant de som har fått de beste karakterene, det vil si 6 eller 7. Vi gleder oss til å følge disse talentene og deres forskning framover, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén.

Fordeling av Fellesløftet

Her er oversikten over talentene universitetene har valgt ut i Fellesløftet: 

20 unge forskertalenter ved Universitetet i Oslo PDF - 189 KB     

Ti unge forskertalenter ved Universitetet i Bergen PDF - 184 KB

Syv unge forskertalenter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PDF - 181 KB

Tre unge forskertalenter ved Norges arktiske universitet PDF - 175 KB

Ett ungt forskertalent ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet PDF - 175 KB  

Ett ungt forskertalent ved Universitetet i Stavanger PDF - 172 KB

Av de 42 unge forskertalentene som får støtte gjennom Fellesløftet er det 26 menn og 16 kvinner. Fordelingen på de 64 talentene som får støtte totalt i FRIPRO er 38 menn og 26 kvinner. 

Høyere innvilgelsesprosent

Til sammen mottok Forskningsrådet 351 søknader til Unge forskertalenter for 2014. Med Fellesløftet er innvilgelsesprosenten for Unge forskertalenter 18 prosent.

– At universitetene gjennom Fellesløftet aktivt går inn i et samarbeid med Forskningsrådet på denne måten, gir oss sammen muligheten til å investere i enda flere forskertalenter. Dette er jeg sikker på er en svært god investering for alle parter, sier Hallén.

Årets fellesløft er andre gang universitetene og Forskningsrådet med ekstra midler fra Kunnskapsdepartementet, går sammen i et spleiselag for å løfte bevilgningene i FRIPRO. Første gang var for to år siden da hele FRIPRO-potten ble løftet med 600 millioner kroner over tre år. 

Skrevet av:
Christian Lund Spesialrådgiver 22 03 73 40 clu@forskningsradet.no
 

Legg igjen en kommentar


Captchabilde

 
Publisert:
30.01.2014
Sist oppdatert:
13.09.2016