Gå direkte til innhold
 

400 millioner til forskning i næringslivet

Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) bevilger 400 millioner kroner over fire år til 45 innovasjonsprosjekter i norske bedrifter.

– BIA-støtten bidrar til å realisere mange spennende innovasjonsprosjekter i næringslivet. Norske bedrifter ønsker å satse på forskningsbasert innovasjon for økt verdiskaping, sier divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik i Forskningsrådet.

Anne Kjersti Fahlvik – Mange spennende innovasjonsprosjekter blir realisert med BIA-støtte, sier divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik. – Støtten fra Forskningsrådet og BIA-programmet er et kvalitetsstempel. Den bidrar til å utløse private investeringer, og den bidrar til å bygge kompetanse i bedriften – blant annet gjennom samarbeidet mellom bedriften og eksterne forskningsmiljøer, sier hun.

Se hvilke prosjekter som får støtte

Stor bredde

Prosjektene som får støtte, spenner vidt. De omfatter alt fra prosessindustri, bygg og anlegg og varehandel til IKT og biomedisin. Blant bedriftene som nå inviteres til kontraktsforhandlinger er:

 • Løvenskiold, som sammen med inFuture og NHH skal forske på den mobile varehandelsopplevelsen for byggvarer. I prosjektet Movon skal de utnytte mobilens unike egenskap: evnen til å sammenkoble den fysiske og den digitale verden.
   
 • Alcoa Norway, som har utviklet en ny, unik prosess for fremstilling av aluminium med minimale utslipp. Prosessen er verifisert i liten skala, og i BIA-prosjektet skal man videreutvikle dette i en større skala slik at viktige parametre blir bestemt. Den nye prosessen kan revolusjonere hvordan aluminium kan produseres over hele verden. I prosjektet samarbeider Alcoa med Tel-Tek og NTNU.
   
 • Memscap AS, som skal utvikle en sensorplattform for nye markedsområder innen luftfart og ekspedisjoner i verdensrommet. I prosjektet samarbeider Memscap med SINTEF, mikroteknologiklyngen og Høgskolen i Vestfold, samt NASA.

Flere fortjener støtte

97 prosjekter hadde søkt om til sammen 790 millioner kroner fra BIA da søknadsfristen gikk ut 13. februar. Søknadene holdt høy kvalitet: Over sju av ti søknader ble vurdert som «meget god» eller «svært god».

– Søknadene holder stadig høyere kvalitet og representerer mange spennende innovasjonsprosjekter. Vi kunne lett ha delt ut ytterligere 100 millioner kroner, dersom vi hadde hatt midler nok, sier Fahlvik.

Neste mulighet for å søke om midler til Innovasjonsprosjekter i næringslivet i BIA er oktober 2013.
 

Dette er Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA):
 • BIA er et av Forskningsrådets største programmer, og er en viktig samarbeidspartner for næringslivet.
 • 50 prosent av FoU-investeringene i Norge gjøres av bedrifter som har BIA som eneste finansieringskilde fra Forskningsrådet til innovasjonsprosjekter.
 • BIA finansierer FoU-prosjekter som tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier.
 • Les mer på på BIAs programside
 • Les mer om Innovasjonsprosjekt i næringslivet

 

Skrevet av:
Benny André Johansen
 

Legg igjen en kommentar


Captchabilde

 
Publisert:
23.05.2013
Sist oppdatert:
13.09.2016