Gå direkte til innhold
 

369 søknader til novemberfristen

Til årets siste søknadsfrist ble det lyst ut drøyt en halv milliard kroner. Når vi ser på tallene for hele 2017, viser disse at antall søknader har gått noe ned sammenlignet med 2016.

Nedgangen i antall søknader i 2017 sammenlignet med 2016 skyldes i stor grad at færre har søkt på utlysninger fra programmene våre, mens flere har søkt til frittstående prosjekter. Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er den klart dominerende aktiviteten. 

Antall søknader fra Universitets- og høgskolesektoren har økt i 2017. Dette skyldes at det har kommet flere søknader fra vitenskapelig høyskoler og statlige høyskoler. Forskerprosjekter er den dominerende søknadstypen. Andelen kvinnelige prosjektledere i søknadene er relativt stabil, og utgjør i overkant av en tredjedel av søkerne.

 


 

Søknader til PES2020, PROFORSK og INT-BILAT er ennå ikke registrert.

Kortnavn Program/aktivitet Utlyst beløp i millioner kr* Antall søknader
BIONAER Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer 35 39
DEMOS Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning 20 2
FINNUT Program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren 96 108
FORNY2020 Forskningsbasert nyskaping  120 10
INT-BILAT Internasjonalt, bilateralt FoU-samarbeid 1 2
PES2020 Prosjektetableringstøtte rettet mot H2020 100 48
PROFORSK Program for profilering av forskning 3,5 32
SAMKUL Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger 54 67
SKATT Skatteøkonomisk forskningsprogram 10 9
SSF Svalbard Science Forum 4 15
TRANSPORT Transport 2025 62 37
       
Totalt:   505,5 369

*Antatt tilgjengelige midler. Se hver enkelt utlysning for nærmere detaljer.

Skrevet av:
Thomas Keilman Rådgiver +47 22 03 73 35 thke@forskningsradet.no
Publisert:
21.11.2017
Sist oppdatert:
28.11.2017