Gå direkte til innhold
 

30 millioner kroner til geofagene

Forskningsrådet tildeler 30 millioner kroner til åtte prosjekter som en oppfølging av geofagevalueringen fra 2011. Midlene fordeles på en ny forskerskole som får 19,5 millioner, 6,8 millioner til en ny infrastruktur, 2,8 millioner til to bistillinger og 0,8 millioner til fire seminarer.

(Foto: Shutterstock)

Svarbrev vil bli sendt til alle søkerinstitusjoner i løpet av de nærmeste ukene, sammen med den faglige vurderingen av søknadene.

Utlysninger og søknadsbehandlingen

Midler til oppfølging av geofagevalueringen ble utlyst i fire deler:

  • Bistillinger med fokus på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK), søknadsfrist 26.11.2014 (kortnavn: ISP-GEOFAG)
  • Seminarer for å fasilitere samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK), søknadsfrist 15.10.2014 (kortnavn: ISP-GEOFAG)
  • Nasjonal forskerskole innenfor temaet "The Earth System", søknadsfrist 15.10.2014 (kortnavn: ISP-GEOFAG)
  • Forskningsinfrastruktur for å lage og innføre en standard for organisering, identifisering og tilgang til data, metoder, programvare og fysiske prøver, søknadsfrist 15.10.2014. Midler øremerket oppfølging av geofagevalueringen ble inkludert i 2014-utlysningen i Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (kortnavn: INFRASTRUKTUR)

Forskningsrådet hadde 26 søknader til behandling med et samlet søknadsvolum på 53,1 millioner kroner. Søknadene fordelte seg slik:

  • Bistillinger (Annen støtte): 16
  • Arrangementstøtte: 7
  • Nasjonal forskerskole (Annen støtte): 1
  • Forskningsinfrastruktur: 2

Søknadene om bistillinger og forskerskole ble faglig vurdert av et ekspertpanel for ISP-GEOFAG. Søknadene om forskningsinfrastruktur ble faglig vurdert av to ekspertpaneler som også vurderte øvrige søknader i 2014-utlysningen i INFRASTRUKTUR. I tillegg gjorde Forskningsrådets administrasjon en strategisk vurdering av alle søknadene. En oversikt over fageksperter brukt ved denne utlysningen vil bli publisert her: www.forskningsradet.no/fageksperter

Innvilgede prosjekter

Prosjekt-nummer

Prosjekttittel

Prosjekttype

Institusjon/bedrift

245679

Seminar for å lage en handlingsplan for å utvikle et nasjonalt team (SAK) for forskning, utvikling og utdanning innen hydrometeorologi

Seminar

Norges vassdrags- og energidirektorat

245688

Workshop series on Operational oceanography for Norwegian Coastal Waters

Seminar

Meteorologisk Institutt

245751

Utdanning, forskning og overvåking av geofarer i det norske landskap

Seminar

Norges vassdrags- og energidirektorat

245829

Hydrogeologisk forskning og utdanning 2015-2020

Seminar

Norges geologiske undersøkelse

245854

Research School on Changing Climates in the coupled Earth System (CHESS)

Forskerskole

Universitetet i Bergen

245974

GeoAccessNO

Forsknings-infrastruktur

Meteorologisk institutt

246922

Professor II position in natural hazard at the Department of Geosciences, University of Oslo

Bistilling

Universitetet i Oslo

246929

Coupled climate, volcanism, and ocean tectonics in deep time

Bistilling

Universitetet i Oslo

 

Skrevet av:
Heidi Roggen Seniorrådgiver +4722037406 hero@forskningsradet.no
Publisert:
24.03.2015
Sist oppdatert:
13.09.2016