Gå direkte til innhold
 

250 millioner til nytt bioteknologi-senter

Forskningsrådet bevilger en kvart milliard kroner til den nye bioteknologisatsingen Digitalt liv. Midlene går til å opprette et nasjonalt senter med seks store forskerprosjekter, der temaene spenner fra havbruk til hjerneforskning.

Samarbeid mellom bioteknologi-feltet og andre fagområder skal bidra til å utvikle samfunnsnyttige løsninger innenfor områder som helse, havbruk og industri. (Illustrasjon: Arkiv)

Gjennom satsingen Digitalt liv – konvergens for innovasjon skal bioteknologer jobbe skulder ved skulder med matematikere, informatikere og ingeniører for å bringe frem nye innovasjoner fra bioteknologisk forskning, blant annet ved å omsette store mengder gendata til konkrete anvendelser. I tillegg skal humanistiske fag bidra til en bedre forståelse av den samfunnsmessige konteksten som denne forskningen er en del av.

- Denne satsingen skal ta norsk bioteknologi videre inn i en ny digital æra med enorme muligheter. Det nye nasjonale senteret for digitalt liv skal være et fyrtårn på tvers av fagmiljøer, institusjoner og sektorer, sier administrerende direktør Arvid Hallén.

Satsingen er den største satsingen til Forskningsrådets store program Bioteknologi for verdiskaping (BIOTEK2021).

- Det nye nasjonale senteret for digitalt liv skal være et fyrtårn på tvers av fagmiljøer, institusjoner og sektorer, sier administrerende direktør Arvid Hallén. (Foto: Forskningsrådet) Mange anvendelsesområder

Møtet mellom bioteknologi og kraftfulle digitale verktøy kan gi store muligheter innenfor områder som helse, havbruk og industri.

Enten det gjelder å utvikle bedre behandling av sykdommer som fedme eller kreft, produksjon av nok og sunn mat til en økende befolkning, eller omlegging til mer bærekraftige industriprosesser basert på foredling av biologiske ressurser, så er det snakk om sammensatte problemstillinger som ingen "ekspertgruppe" alene har løsningen på.

Virtuelt senter

Det nasjonale senteret for Digitalt liv skal ledes av NTNU i tett samarbeid med Universitetene i Oslo og Bergen. I tillegg vil NMBU og SINTEF være med som partnere i senteret fra oppstarten. Senteret vil bli ledet av Trygve Brautaset fra NTNU, mens Svein Stølen fra UiO vil lede styringsgruppen. Totalt sett skal senteret rå over omlag 250 mill. kroner.


Dette er prosjektene som har fått bevilgning:

Tittel Institusjon
Lab-on-a-chip Biophotonic Sensor Platform for Diagnostics NTNU
 
Double Intraperitoneal Artificial Pancreas  NTNU
 

DigiBrain: From genes to brain function in health and disease

UiO

dCod 1.0: decoding systems toxicology of cod (Gadus morhua)

UiB

Towards the Digital Salmon: From a reactive to a pre-emptive research strategy in aquaculture (DigiSal) NMBU
Integrated Novel Natural Product Discovery and Production Platform for Accelerated Biopharmaceutical Innovation from Microbial Biodiversity SINTEF

 

De seks forskerprosjektene, som er valgt ut fra 47 søknader, får mellom 20 og 40 mill. kroner hver over fem år.

Skal bryte ned fagbarrierer

Samfunnsdimensjonen er svært viktig i Digitalt liv-satsingen. Dette stiller krav til nye former for samarbeid mellom fag.

- Det er samfunnsutfordringene våre som skal drive forskningen fremover. For å møte behov i helsesektoren eller behovet for ny næringsutvikling, er vi helt avhengige av at bioteknologi samspiller med fag som matematikk, IKT og ingeniørfag. I tillegg blir samarbeid mellom FoU-siden og brukersiden et viktig element i satsingen, sier Hallén.

Satsingen vil få stor betydning for utviklingen av norsk næringsliv, innenfor områder som havbruk, farmasi, prosessindustri, medisinsk teknologi, men også for utvikling av nye næringer. Flere bedriftspartnere er allerede med fra starten av.

Skrevet av:
Karin Totland Spesialrådgiver 22 03 75 01 kt@forskningsradet.no
Publisert:
29.09.2015
Sist oppdatert:
30.09.2015